Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Mielipide: ”Kun Kokemäen Vesihuolto haluaa myydä vettä naapurikaupungeille näyttäisi lopputuloksena olevan, että oman vetemme mangaanipitoisuus nousee vaaralliselle tasolle”

MIELIPIDE Olen selvittänyt monella tavalla Kokemäen vesiasioita. Olen huolissani Pitkäjärven vuosia jatkuneesta vedenpinnan laskusta sekä siitä miten Kokemäen Vesihuollon perustama uusi Kuninkaanmännyn vesiyhtiö vaikuttaisi kaupunkilaisten vedensaantiin. Tuon asian julkisesti esille, koska asia koskee meitä kaikkia. Löytämäni tiedot eivät ole positiviisia. Pitkäjärven vedentaso on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Ymmärtääkseni Kokemäen Vesihuolto on ottanut Pitkäjärven eteläpuolella olevasta vedenottamosta erityisen paljon vettä 1980-luvun lopusta alkaen. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan 1960- ja 1970-luvut olivat erityisen kuivia, ja silloin pohjavedentaso ei muuttunut. Pohjavedentaso ei muuttunut erilaisten tilastojen mukaan edellisen lähes 100 vuoden aikana. Pitkäjärven vedentaso säilyi siis samana kun vettä ei otettu suuria määriä. Pitkäjärvi on harvinainen pohjavesijärvi, joka saa vetensä pohjavesilähteistä. Lähteistä monet ovat nyt kuivuneet viimeisen 10–15 vuoden aikana, ja vedentaso on laskenut. Syy ottaa enemmän pohjavettä Pitkäjärven alueelta on Kokemäen muun maaperän korkea mangaanipitoisuus. Mangaanin suuren määrän vuoksi Koomankankaan ja Huovintien vedenottamoilta ei voida ottaa suunniteltuja määriä pohjavettä, koska mangaania löytyy enemmän kuin sallittu. Mangaani on merkittävä myrkky. Sen korkea määrä vedessä johtaa erityisesti lasten kohdalla keskushermostovaurioihin. Niitä ovat tutkijoiden ja Terveyden-ja hyvinvointilaitoksen (THL) mukaan oppimis- ja käyttäytymishäiriöt, kömpelyys ja alentunut älykkyysosamäärä. THL ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat sen vuoksi rajoittaneet mangaanin sallitun määrän 50 mikrogrammaan litrassa. Kun pohjavettä on otettu enemmän Pitkäjärven eteläpuolen vedenottamolta, pohjaveden mangaanipitoisuus on myös tällä vedenottamolla joinakin vuosina noussut jopa kolme kertaa suuremmaksi kuin tuo 50 mikrogrammaa litra. Geologisen tutkimuslaitoksen mukaan Kokemäen maaperästä löytyy jopa 830 mikrogramma litralta olevia mangaanipitoisuuksia. Kokemäen pohjavesi on sen vuoksi paljon haavoittuvaisempaa kuin mitä ainakin itse aikoinaan ymmärsin. Se mistä on syytä keskustella laajemmin on Kokemäen omien asukkaiden ja yritysten etu. Kun Kokemäen Vesihuolto haluaa myydä vettä naapurikaupungeille näyttäisi lopputuloksena olevan, että oman vetemme mangaanipitoisuus nousee vaaralliselle tasolle jokaisella kolmella Kokemäen vedenottamolla. Tällä vaikeutetaan Kokemäen omien yritysten vedentarvetta ja työpaikkoja sekä terveellisen juomaveden saantia asukkaille. Kokemäen vedenottoa on syytä hajauttaa siis uusille vedenottamoille, ja rajoittaa yksittäisistä vedenottamoista liiallista vedenottoa. Uusi tarpeellinen vedenottamo on tulossa Säpilän alueelle, ja Järilänvuoren alueella on käyttämätöntä vedenottokapasiteettia. Vesiyhtiön käyttämä pääkaupunkiseudun konsulttiyhtiö on mielestäni esittänyt virheellisiä tietoja Järilänvuoren veden määrästä. Sama konsulttiyhtiö on ollut selvittämässä miten Järilänvuoren pohjavettä voitaisiin toimittaa Raumalle. Sama yhtiö ajaa Kuninkaanmännyn vedenottamoa, joka vastaisi Laitilan ja muiden naapurikaupunkien tarpeisiin. En näe mitään perusteluja käyttää tällaista konsulttiyhtiötä, joka selvästi ajaa muiden kuin Kokemäen etuja. ELY-keskus istuu näissä vesiasioissa myös samoilla jakkaroilla. Varsinais-Suomen ELY-keskus haluaa vedensiirtoa Turkuun ja Raumalle, ja on esittänyt vedenoton lisäämistä Kokemäellä. Mittaustulokset osoittavat, että terveellistä pohjavettä ei riitä Kokemäen asukkaille, jos sitä aletaan myymään ulkopuolelle. Vesiyhtiömme perustama Kuninkaanmännyn vesiyhtiö on jo liikaa, ja vaarantaa asukkaiden ja Kokemäen yritysten vesihuollon. Valtion ajatuksiin näissä asioissa ei voi muutenkaan luottaa. Selvitysteni perusteella on ilmennyt, että EU:n komissio päätti jo 2003 täyskokoonpanossa, että Suomen rakennusmääräyksiin sisältyvä pakollinen hanojen ja suihkujen minimivedenkulutus rikkoo EU-lakeja. Suomessa silloinen vihreiden ympäristöministeri ei halunnut noudattaa tätä komission päätöstä. Suomalaiset hanat ja suihkut kuluttavat edelleen vettä kaksi kertaa enemmän kuin mikä olisi tarpeellista. Jos suomalaiset noudattaisivat EU:n komission päätöstä, pohjavettä kuluisi vain 50 prosenttia nykyisestä. Silloin Kokemäelläkään ei olisi näin suurta mangaaniongelmaa. Helsinki, Turku ja Tampere ja muut suuremmat kaupungit taas joutuisivat nostamaan veroäyriä, koska niissä vesilaitokset ovat suuria "piiloveron" tulolähteitä.