Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Vaalikone

Puheenvuoro: Palvelutalo voi eheyttää ja tiivistää kuntakeskusta

MIELIPIDE Sote-uudistukseen liittyvä ilmiö on yritysten kiinnostus rakentaa uusia ikäihmisten palvelutaloja. Kuntien myydessä tontteja uudisrakentamiseen päättäjien pitäisi ymmärtää, ettei kyseessä ole vain myyntitapahtuma. Ohjeet ja määräykset palvelutalojen rakenteellisista ratkaisuista ovat pääosin riittävät ja toimivat. Sen sijaan palvelutalon suhde lähiympäristöön ja se, tukevatko lähiympäristön palvelut ja yhdyskuntarakenne palvelutalon asukkaiden arjen sujumista sekä asukkaiden toimintakyvyn ja elämänlaadun säilymistä, on lähinnä suosituksien varassa. Siksi on tärkeätä osata yhdistää palvelutalon sijainnin vaikutuksen ikäihmisen hyvinvoinnin edistämiseen tai estämiseen. Joukkoliikennepysäkki, kahvila, seurakuntatila tai lähikauppa kävelyetäisyyden päässä tai kustannuksia ja päästöjä aiheuttavan automatkan etäisyydellä tarjoavat aivan erilaiset edellytykset asukkaiden, työntekijöiden tai vierailijoiden arkipäivän elämään. Toinen näkökulma liittyy siihen, että palvelutalon tarkoituksenmukainen sijainti ja asukkaille suunnattu palvelutoiminta voi osaltaan eheyttää, tiivistää ja monipuolistaa kuntakeskusta tai taajamaa. Palvelutalojen sijoittuminen automarkettien taannuttamaan kuntakeskukseen saattaa olla ratkaiseva tekijä, joka synnyttää kaikkien kansalaisten saatavissa olevaa uutta yritystoimintaa ja palveluja. Keskusta-alueen kehittyessä pikkukuntiinkin saattaa syntyä tilanne, missä oma auto kotitaloudessa ei olekaan enää välttämättömyys. Palvelutalojen rakentaminen pitää kuitenkin tehdä tehokkaasti eikä tyytyä edulliseen, mutta isoa tonttia vaativaan yksikerroksiseen ratkaisuun. Itse toiminnassa kiinteistökulut edustavat 10–20 prosenttia kokonaiskuluista joten tästä näkökulmasta rakennusinvestoinnissa pitää pyrkiä joka suhteessa korkeatasoiseen lopputulokseen. Sote-uudistuksen yhteydessä on tuotu esille palvelukortteli- tai palvelualuekonsepti. Se voidaan toteuttaa joko uudisrakentamisella tai hyvin suunnitellulla täydennysrakentamisella. Raumalle suunniteltu Papinpellon seniorikylä on mainittu Ympäristöministeriön tuoreessa Palvelukortteli-julkaisussa hyvänä palvelualue-esimerkkinä. Toimintamalli säilyttää lyhyet kävelyetäisyydet. Iän mukanaan tuoma fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen rajoittaa liikkumista. Useiden eri toimintojen keskittäminen on sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti aktivoivaa ja kuntouttavaa. Alueella voi olla itsenäistä asumista sekä eritasoisia palveluasuntoja, jolloin on tarjolla toimintakyvyn mukainen asumismuoto. Ajattelutapa, että ikäihmiset ovat tarpeiltaan yhtenäinen joukko, on väärä lähtökohta suunniteltaessa palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Tämän kirjavan joukon on hyvä asua kaikkialla siellä, missä elämä sykkii.