Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti

Mielipide: Valinnanvapaus lisää ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

MIELIPIDE On hyvä että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta keskustellaan ( Erik Sallisen puheenvuoro Sydän-Satakunnassa 17.11.). Keskustelu lisää tietoa ja tuo erilaisia näkökantoja esille. Muutoksella pelottelu sen sijaan ei ole asiallista. Erik Sallinen toivoo pääsevänsä lääkäriin nopeasti. Tämä ei toteudu tasa-arvoisesti kaikkialla Suomessa. Useilla paikkakunnilla saattaa olla jopa kuukausien jonot terveyskeskukseen, kaikilla ei ole varaa hoitoon tai matka hoitoon on liian pitkä. Tämä ei ole oikein. Meidän jokaisen kuuluu saada hyvää hoitoa silloin kun sitä tarvitsemme. Avun saaminen ajoissa estää sairauksien ja ongelmien pahenemisen ja luo inhimillistä turvaa. Valinnanvapaus lisää ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Jatkossa meille jokaiselle on tarjolla enemmän perustason palveluja ja lähipalvelut voidaan valinnanvapauden avulla varmistaa maakuntauudistuksen jälkeenkin. Tämä lyhentää jonoja ja ihmiset saavat ongelmiinsa apua nopeammin. Jokainen voi itse valita julkisen tai yksityisen palveluntuottajan. Nämä kilpailevat ainoastaan laadulla, sillä palvelut ja maksut ovat kaikissa sote-keskuksissa samat. Voit myös olla valitsematta, silloin sinut ohjataan lähimpään palvelukeskukseen. Uudistus mahdollistaa pk-yrityksille ja jopa yksinyrittäjille toimivat markkinat. Asiakassetelin piiriin kuuluvia palveluja yritykset voivat tuottaa suoraan. Palvelu hankitaan yksityiseltä tuottajalta asiakassetelillä, jonka myöntää maakunnan liikelaitos. Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille tehdään asiakassuunnitelma ja henkilökohtainen budjetti, jolloin asiakas voi itse päättää mistä hankkii tarvitsemansa palvelut. Pk-yritykset voivat tuottaa valinnanvapauden piirissä olevia palveluja myös muun muassa sote-keskuksen alihankkijoina tai osuuskuntina. Maakunnan liikelaitos voi hankkia palveluita yksityisiltä yrityksiltä ostopalveluina. Satakunnassa on huolehdittava, että meillä on riittävästi palveluntuottajia markkinoilla, esimerkiksi terapiapalveluissa. Tälläkin hetkellä sekä sosiaali- että terveyspalveluja tuotetaan yksityisesti. Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät ostopalveluja lähes kolmella miljardilla eurolla. Jatkossa valinnan tuottajasta tekee asiakas. Valinnanvapaus ei romuta erikoissairaanhoitoa. Se on jatkossakin pääosin julkista tuotantoa. Valtiosihteeri Martti Hetemäki kertoo valtiovarainministeriön sivuilla miksi uudistus pitää tehdä: ”Sote-uudistus on välttämätön palvelujen turvaamiseksi”. Kirjoituksessaan Hetemäki tuo esille myös kansainvälisen arviointipaneelin raportin jossa todetaan: "Kunnat ovat liian pieniä ja hajanaisia järjestämään yhdenvertaisia sote-palveluita tehokkaasti. Palvelujen integraatio parantaa kustannustenhallintaa, asiakaskeskeisyyttä ja laatua.” Tilastokeskuksen kokonaistuottavuuden mittarin mukaan sosiaalipalvelujen tuottavuus on laskenut 2000-luvulla yli 10 prosenttia ja terveyspalvelujen noin 20 prosenttia. Tuottavuuden parannusvaraa on siis paljon. Esimerkiksi vähentämällä kuntien välisiä sote-palvelujen tuottavuuseroja voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Suomen on jatkossakin oltava hyvinvointiyhteiskunta, joka pystyy tarjoamaan toimivia palveluja jokaiselle. Ihmisen on saatava apua ja tukea, silloin kun hän sitä tarvitsee. Uudistuksen eteen on tehty valtavasti työtä jo vuosien ajan niin eri ministeriöissä kuin maakunnissa. Työn kautta saatu tieto on koottu www-alueuudistus.fi-sivulle tai Satakunnan osalta esimerkiksi www.satakunta2019.fi- ja www.satasote.fi-sivuille. Jokainen meistä voi itse katsoa mitä uudistus tarkoittaa niin minulle, sinulle kuin läheisellekin.