Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Eurovaalikone

Mielipide: Kokemäen seurakunnassa yritetään vallankaappausta

MIELIPIDE Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuutetut Paavo Valtanen ja Sirpa Hahka-Reikko yrittävät syrjäyttää minut valtuuston puheenjohtajan paikalta, keinolla millä hyvänsä. Heti edellisen kirkkovaltuuston kokouksen 20. lokakuuta päätyttyä Valtanen ja Hahka-Reikko ojensivat minulle kirjallisen esityksen, jonka mukaan he haluavat valtuuston käsiteltäväksi valtuuston puheenjohtajan valintaa koskevan asian. Koska valtuuston jäsenen oikeutta laittomienkaan esitysten tekemiseen ei ole rajoitettu, en voinut muuta kuin toimittaa esityksen eteenpäin kirkkoneuvostolle. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Missään muussa tilanteessa puheenjohtajan valitseminen tai vaihtaminen ei sen sijaan ole mahdollista. Jos siis tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittu puheenjohtaja ei Valtasta ja Hahka-Reikkoa syystä tai toisesta miellytä, ei heidän auta muuta kuin odottaa ensi vuoden seurakuntavaaleja. Lisäksi valtuuston puheenjohtajan valinta on valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskeva asia, joka kirkkolain mukaan ei kuulu kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto käsitteli Valtasen ja Hahka-Reikon esitystä kokouksessaan 23. marraskuuta muttei tehnyt mitään päätösesitystä kirkkovaltuustolle. Näin ollen kyseistä asiaa ei kirkkojärjestyksen mukaan voida käsitellä vielä kirkkovaltuuston seuraavassa kokouksessa 4. joulukuuta, sillä sitä ei ole mainittu kokouskutsussa viikkoa ennen kokousta eikä kyse ole kiireellisestä asiasta. En kuitenkaan olisi yllättynyt, jos vallankaappausta kokouksessa siitä huolimatta yritetään.