Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Tulospalvelu

Polttopuiden varastointi vaatii suunnittelua

Pelastuslain mukaan helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kuka asiaa valvoo? Asia ei ole aivan yksinkertainen. Ensinnäkin kuntien rakennusvalvonta pitää silmällä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kiinteistön turvallisuus- ja siisteyssäädöksiä sekä kunnan rakennusjärjestystä. Lisäksi naapuruussuhdetta koskevasta laista löytyy säädöksiä paloturvallisuudesta. Sitten tulevat vielä pelastuslaki ja kemikaalilainsäädäntö, joiden noudattamista valvoo pelastuslaitos. –Pelastuslaissa mainittu "välitön läheisyys" on suhteellinen käsite, mutta sanoisin, että esimerkiksi jäteastian sijoittamista koskeva neljän metrin etäisyys rakennuksesta on ihan hyvä nyrkkisääntö vähimmäisetäisyydeksi puupinolle tai halkovarastolle, toteaa palotarkastusinsinööri Arto Kärki . Pelastuslaitos pyrkii ohjeistamaan palavien materiaalien oikeaoppisessa säilyttämisessä. Autotallit ja -katokset on tarkoitettu vain ajoneuvoille, mutta niissä voi säilyttää esimerkiksi liikuntavälineitä. Palavia nesteitä, kaasuja tai puutavaraa ei pidä säilyttää auton kanssa samassa tilassa. –Jos auto syttyy palamaan, sen lähellä ei saisi olla sytykkeitä. Halkoihin tai kemikaaleihin eivät saa päästä käsiksi tuhopolttajat, eivätkä lapset tai lemmikit. Tämä koskee myös kivitalossa asuvia, sillä vaikka kiviseinä kestää vähän liekkiä, tuli voi nousta räystäslautoihin ja sitä kautta rakenteisiin. Paras vaihtoehto polttopuiden säilyttämiselle on Kärjen mukaan erillinen, lukittava varasto. Toinen hyvä ratkaisu on varata kotiinsa kerralla vain sen verran klapeja, mitä sisätilojen varastot vetävät. Kärki kertoo, että jollei ohjeistus tehoa, jatkotoimia ovat korjauskehotus, uhkasakko ja teettämisuhka. Myös vakuutusyhtiö voi evätä korvauksia, jos se katsoo paloturvallisuuden laiminlyödyksi. –Suomessa lämmitetään paljon puilla, eikä sellaisella hyvällä asialla soisi saatavan pahaa aikaan. Ihmiset ovat kyllä usein fiksuja ja ymmärtävät kyseessä olevan heidän oma turvallisuutensa.