Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Vaalikone

Tolppakamerat toimivat – korotetut rikesakot karsivat tehokkaasti liikennerikkomuksia

ANALYYSI Poliisi julkaisi viime vuoden rikostilastot sekä maakunnittain että kuntakohtaisesti. Satakunnan rikostilastoissa näkyvä hienoinen rikollisuuden lasku heijastuu samansuuntaisena myös Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen tilastoissa. Tilastollisesti huomattava lasku tapahtui liikennerikkomuksissa. Näiden lievempien liikennerikkomusten, tyypillisesti ylinopeus, määrä väheni sekä automaattivalvonnassa että poliisin järjestämissä ratsioissa. Esimerkiksi automaattivalvonnan kamera napsahti Nakkilassa viime vuonna vain puolet edellisvuoteen verrattuna. Kokemäellä ja Harjavallassa kameran räpsähdykset hupenivat neljäsosaan edellisvuodesta. –Automaattivalvonnan tapahtumien määrään vaikuttaa useita tekijöitä. Esimerkiksi sillä on vaikutusta, miten kameroita tolppiin sijoitellaan. Luvut ovat kauttaaltaan niin samansuuntaisia, että se vahvistaisi kyllä käsitystä, että liikennerikkomusten rikesakkojen alarajaa laskettiin ja samalla summia korotettiin. Se näyttäisi hillinneen kuljettajien kaasujalkaa, pohtii komisario Matti Ala-Haavisto . Rikesakkojen hinnat kaksinkertaistettiin syksyllä 2015 ja niitä korotettiin uudemman kerran seuraavana vuonna. Toiseen korotukseen lisättiin myös sakkorajan alarajan lasku. Vakavempien rikkeiden, eli liikennerikosten määrä sen sijaan hieman kasvoi niin Nakkilassa kuin Harjavallassa. Kokemäellä nekin vähenivät neljänneksellä (26,50 prosenttia?). Kaikki poliisille ilmoitetut rikokset vähenivät alueen kunnissa koko maakuntaa (19,14 prosenttia) enemmän. Kokemäellä rikoksia ilmoitettiin 25,47 prosenttia edellisvuotta vähemmän, Harjavallassa peräti 36,16 ja Nakkilassa 38,91 prosenttia vähemmän. Vuonna 2016 Kokemäki nousi etenkin väkivaltatilastoissa maakunnallisesti korkealle, kun vastaanottokeskuksessa tapahtuneet nahistelut johtivat usein poliisin paikalletuloon. Vuosi 2016 näkyy Kokemäellä piikkinä, jolloin yksityisellä paikalla tapahtuneisiin pahoinpitelyihin puututtiin 61 kertaa. Määrä puolittui viime vuonna 28:aan joka on samaa luokkaa vuoden 2015 kanssa (31). Huumausainerikokset vähenivät sekä Kokemäellä että Harjavallassa noin puolella. Nakkilassa huumausainerikoksien määrä taas kasvoi kahdella kolmanneksella. Prosentti on kova, mutta kokonaismäärä kertoo enemmän. Nakkilassa huumausainerikoksista jäätiin kiinni 10 kertaa, joten kasvu on kova edellisvuoden kuuteen verrattuna. Samat kymmenen kiinnijääntiä kirjattiin Harjavaltaan. Kokemäellä kirjauksia tehtiin 22, jossa siinäkin on huomattava lasku vuoden 2016 aikana kiinnijäätyyn 38 huumausainerikokseen. Suurin osa oli käyttö- tai hallussapitorikoksia. Nakkilassa ja Kokemäellä ei kirjattu yhtään törkeää huumausainerikosta, Harjavallassakin vain yksi. Kokonaisuutena arvioiden Matti Ala-Haavisto vahvistaa tilastojen näyttämän suunnan, että mitään erityistä turvallisuusriskiä rikostilastot eivät tuo esiin. Kaiken kaikkiaan tilastot kertovat turvallisuustilanteen lievästä parantumisesta. –Näin todetessa täytyy tietenkin mainita, että asia on näin tilastoja tarkastelemalla. Yksittäisen henkilön kokema turvallisuustilanne on aina henkilökohtainen kokemus ja muodostuu omasta tuntemuksesta. Yleisestä turvallisuuden kokemuksesta eivät Poliisin tilastot kerro, ne vaatisivat erilaisen tutkimuksen. Poliisin rikostilastoita Ala-Haavisto pitää kuitenkin hyvänä signaalina. Paitsi että poliisin tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä on laskenut, myös rikosten selvittämisprosentit parantuivat Harjavaltaa lukuun ottamatta. Tutkinta-aika venyi jokaisessa kunnassa. Kaikki rikokset (pois lukien liikennerikokset): Satakunta 35 757 (44 220 vuonna 2016) -19,14 %, Nakkila 653 (1 069) -38,91 %, Harjavalta 821 (1 286) -36,16 %, Kokemäki 1 033 (1 386) -25,47 %. Väkivaltarikokset yhteensä: Satakunta 1 199 (1 326), Nakkila 16 (15), Harjavalta 44 (52), Kokemäki 44 (83). Seksuaalirikokset yhteensä: Satakunta 118 (156), Nakkila 3 (0), Harjavalta 3 (4), Kokemäki 17 (15). Liikennerikkomukset: Satakunta 19 360 (26 588, -27,19 %), Nakkila 343 (751, -54,33 %), Harjavalta 321 (747, -57,03 %), Kokemäki 481 (675, -28,74 %). "Automaattivalvonnan tapahtumien määrään vaikuttaa useita tekijöitä. Matti Ala-Haavisto komisario