Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti

Mielipide: Kohtalonkuukaudet – Kukaan ei tiedä, mitä maakunta tai yksityiset toimijat Henrikinhovilla tekisivät

MIELIPIDE Kokemäellä on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti Henrikinhovin tulevasta kohtalosta. Myydäänkö kiinteistö ja palvelutuotanto yksityiselle yritykselle, vai pitääkö kaupunki kiinteistön omassa omistuksessaan ja tarjoaa vastaisuudessakin monitahoista palvelua kuntalaisille? Epätietoisuus ruokkii huhuja. Asian tiimoilta liikkuu tällä hetkellä monenlaisia arvailuja, joita huhuiksikin voisi kutsua. Tämän takia päätin kirjoittaa ryhmämme näkemyksen tilanteesta, jossa tällä hetkellä olemme. Keskustelu asiasta käynnistyi reilu vuosi sitten, kun eräs yksityinen palveluntarjoaja teki kaupungille esityksen halustaan osta Henrikinhovin kiinteistön ja palvelutuotannon. Tämän jälkeen on ollut erinäisiä epävirallisia yhteydenottoja useammankin yksityisen palvelutarjoajan ja kaupungin välillä, jotta kokonaiskuva tilanteesta ja mahdollisuuksista selkeytyisi. Myös Henrikinhovin henkilökuntaa on informoitu tilanteesta. Miten asiat ovat tällä hetkellä? Kaupunginhallitus on linjannut asian tulevaa päätösprosessia seuraavanlaisesti: Lähiaikoina perusturvalaitakunta käsittelee asiantuntijana asiaa ja tekee oman esityksensä siitä lähdetäänkö lautakunnan mielestä neuvottelemaan myynnistä vai eikö lähdetä. Sen jälkeen asian käsittely siirtyy konsernijaostolle, jonka muodostavat eri poliittisten ryhmien puheenjohtajat, yhdessä virkamiesjohdon kanssa. Konsernijaosto linjaa poliittisesti, onko järkevää esittää neuvottelujen jatkamista yksityisen sektorin kanssa. Poliittisen linjauksen jälkeen, jos asia on vielä vireillä, käsittelyvuorossa on kaupunginhallitus, joka päättää pyydetäänkö tarjouksia myynnistä yksityisiltä toimijoilta. Mikäli tarjoukset pyydetään ja saadaan, sen jälkeen kaupunginvaltuusto viime kädessä päättää mikä on Henrikinhovin kohtalo jatkossa, myydäänkö se yksityiselle toimijalle vai pidetäänkö kaupungin omistuksessa. Ongelmana epätietoisuus. Kukaan ei tiedä vielä varmasti, toteutuuko ja millaisessa muodossa uusi maakunta ja sote-uudistus. Jos uudistukset toteutuvat nyt kaavaillussa muodossa, siirtyy Henrikinhovin toiminta maakunnan vastuulle, siis pois kaupungin päätösvallasta. Maakunnilla on, esityksen mukaan, kolmen vuoden velvollisuus maksaa kiinteistöstä vuokraa kaupungille, mutta palvelutoiminnosta vastaa maakunta heti sote-uudistuksen voimaantulosta alkaen. Emme päätöksentekijöinä siis tiedä, jatkaako maakunta Henrikinhovin palvelutoimintaa Kokemäellä ja jos jatkaa, niin missä muodossa. Emme myöskään tiedä, mitä tekevät mahdolliset yksityiset toimijat jos kiinteistö päätetään liiketoimintoineen myydä. Vasemmistoliiton ryhmä käsitteli kokouksessaan asiaa, ja totesi yksimielisesti, että emme puolla Henrikinhovin myyntiä yksityisille toimijoille, nyt käytettävissä olevien tietojen perusteella.