Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Tulospalvelu

Mielipide: Myydäkö Henrikinhovi vai ei – kas siinä pulma

MIELIPIDE Kokemäen keskustalle on tärkeintä, että palvelutuotanto Kokemäellä ja Henrikinhovissa jatkuu. Lähtökohtaisesti kyllä uskomme sekä yksityisen että julkisen palvelutuottajan pystyvän tuottamaan laadukasta ja kustannustehokasta palvelua. Jos Henrikinhovi myytäisiin yksityiselle palveluntuottajalle, on hyvin varmaa, että palvelut Henrikinhovissa jatkuvat. Kun tuotantovastuu palveluista vuoden 2020 alusta siirtyy nykyisiltä kunnilta maakunnalle, on yhtä todennäköistä, että palvelut pysyvät Henrikinhovissa. Tarve palveluille on suuri, eikä vastaavia tiloja lähialueilla ole. Kun maakunnalla on yksi iso yksikkö Kokemäellä, on järkevää, että tänne keskitetään myös muita terveys- ja sosiaalialan palveluja. Maakunnan vastatessa vanhuspalveluista Henrikinhovissa, on luontevaa, että myös muut sosiaali- ja terveyspalvelut jatkuvat Kokemäellä, tai päinvastoin. Palvelun siirtyessä maakunnalle on myös henkilökunnan siirtyminen kokonaisuudessaan uudelle toimijalle luontevampaa. Maakunta maksaa tiloista myös käypää vuokraa. Edellä mainituilla perusteilla Kokemäen keskusta katsoo suuntautumisen maakunnan tuottamiin palveluihin myyntiä paremmaksi vaihtoehdoksi, eikä siis kannata Henrikinhovin myyntiä yksityiselle palveluntuottajalle. Tällöin lähes kaikki vanhuspalvelut olisivat yksityisellä tuottajalla, onhan Vuollekoti, Kuusama-koti (Pihlajalinna) ja Ilola (Esperi) jo yksityisessä omistuksessa. Julkisen vanhuspalvelun tuottaminen Henrikinhovissa tasapainottaa sopivasti tätä tilannetta. Ongelmaksi muodostuisi myös vanhusten lyhytaikaisen intervallihoidon järjestäminen, johon yksityisellä palveluntuottajalla ei ole välttämättä osaamista, eikä välttämättä haluakaan. Kokemäki joutuisi ne palvelut joka tapauksessa järjestämään, tavalla tai toisella. Samoin tukipalveluiden, esimerkiksi siivouksen, ruuanvalmistuksen ja kuntouttamisen järjestämisessä saattaa tulla ongelmatilanteita, jos Henrikinhovi myytäisiin. Sekä maakunnalla että yksityisillä toimijoilla on jatkossa paljon mahdollisuuksia kehittää toimintaa Kokemäellä. Vanhusväestön määrä on kasvanut koko ajan, tosin Kokemäellä tilanne on jo tasaantumassa. Vanhusten kotona asuminen ei kaikissa tapauksissa ole paras mahdollinen vaihtoehto. Pitkien välimatkojen kaupungissa, siis meillä Kokemäellä, kotihoito ei aina ole tehokasta. Yksinäisyys, vanhusten huonokuntoisuus ja asuntojen epäkäytännöllisyys tekevät kotona asumisen monelle vaikeaksi, jopa epäinhimilliseksi. Henrikinhovia voisi laajentaa kevyempää hoivapalvelua tarjoavalla yksiköllä. Yksityistä toimijaa voisi kannustaa rakentamaan keskustaan senioriasuntoja. Uusi vanhuspalvelulaitos yhdistettynä lasten varhaiskasvatusyksikköön sopisi hyvänä lisänä Kokemäen yksityiseen palvelutuotantoon. On myönnettävä, että muutama miljoona euroa houkuttelee osaa päättäjiä. Mukava summa rauhoittaisi Kokemäellä taloudellista tilannetta, mutta siitäkään huolimatta keskusta ei asiaan lämpene. Tässä tilanteessa julkiset vanhuspalvelut itse tuotettuna ovat paljon euroja arvokkaampaa.