Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti

Vanha palovaroitin voi olla iso riski – Testiäänen toimiminen ei takaa turvallisuutta

Vanha palovaroitin ei toimi turvallisesti ja se tulee vaihtaa vähintään 5–10 vuoden välein, tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes). Tukes teki asiassa selvityksen, jota varten se testasi 70 vanhaa palovaroitinta, jotka olivat iältään 2–33 vuotta. Testissä testattiin vertailun vuoksi myös kahdeksan uutta palovaroitinta. Testeihin valittiin ainoastaan sellaiset palovaroittimet, joiden äänihälytys toimi testinapista painamalla Savuherkkyyttä testattiin kahdella eri tyyppisellä palolla Pelastusopiston Paloteatterissa. Kytevässä puupalossa muodostuu vaaleaa savua hitaasti, kun taas polyuretaania poltettaessa savunmuodostus on nopeaa ja savu tummaa. Testatut palovaroittimet reagoivat savuun, mutta reaktioajoissa oli suurta hajontaa. Varoittimien äänenvoimakkuuden desibeliarvoja ei mitattu, mutta korvakuulolta tehdyn arvion perusteella erityisesti kaikkein likaisimpien, ruostuneimpien tai vanhimpien palovaroittimien äänenvoimakkuus oli selvästi heikentynyt. Likaantuminen voi lisäksi aiheuttaa joko palovaroittimen liiallista herkistymistä tai herkkyyden alenemista. Liiallinen herkistyminen lisää vääriä hälytyksiä, minkä vuoksi riski palovaroittimen käytöstä poistamiseen kasvaa. Palovaroittimen herkkyyden hidastuminen jo muutamalla minuutilla hidastaa merkittävästi palon havaitsemista ja sitä kautta riittävän aikaista pelastautumista ja alkusammutuksen aloittamista. Varoittimissa havaitut iän myötä tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutus toimintaan tukevat palovaroittimien uusimistarvetta. Tukes linjaa, että palovaroitin pitää uusia viimeistään 10 vuoden iässä. Hankkeessa koottiin myös tilastoja palovaroittimen toiminnasta tulipalossa. Tilastojen valossa suurin syy varoittimen toimimattomuuteen tulipaloissa on ihmisen toiminta. Palovaroittimen toiminnankunnon säännöllinen varmistaminen testinappia painamalla sekä pariston uusiminen ovat erittäin tärkeitä toimenpiteitä.