Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti

Pakkala sai nimekseen Pikkuvariksen

Riittävän väljät tilat mahdollistavat aivan toisella tavalla opetuksen kehittämisen. Muutoksen näkee helposti Nakkilan Kirkonseudun koululla. Viime syksynä koulu sai käyttöönsä pihan toiselta puolelta niin kutsutun Pakkalan kiinteistön, kun Sataedu keskitti opetuksensa Villilään. –Keskeistä oli, että saimme nyt esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisiin tiloihin, mikä mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamisen täysipainoisesti. Viime lukuvuoden aikana pääsimme jo suunnittelemaan ja kokeilemaan sitä pienimuotoisesti. Kokemukset olivat hyviä, rehtori Minna Hujanen pohtii. Kirkonseudun koulun lähes kolmesataa oppilasta oli koulun vanhoihin tiloihin nähden liikaa. Ahtauteen oli totuttu, mutta lisätilojen saaminen paljasti puutteet. Koulun ruokala keskitettiin Pakkalaan, ei vaan Pikkuvarikseen, kuten tila sittemmin nimettiin, saatiin vanha ruokala opetuskäyttöön. Valinnaiskurssina toteutettava arjen- ja juhlan taidot -kurssi sai kaipaamansa tilat, kuten 7–9 -erityisluokan kotitaloustunnit käydään siellä. Luokat ovat myös innokkaasti leiponeet eri tunneilla tiloissa. –Pyrimme aktiivisesti lisäämään uuden opetusohjelman mukaista tavoitetta viedä opetusta ulos luokista. Opetuskeittiön lisäksi myös aineopetukseen saatiin pysyvät luokat niin matemaattis- luonnontieteellisille kuin musiikille omansa. Näin soittimet tai robotiikan välineet pääsevät paremmin esiin ja niitä tulee hyödynnettyä tehokkaammin. Koulussa ei myöskään ollut pienryhmätiloja tai neuvottelutilaa. Ehkä ahtaus kiteytyi oppilashuoltoon – koulukuraattorin työhuone oli varastossa. –Pikkuvariksessa oppilashuolto sai omat tilat, mutta keskitetysti. Näin kuraattori, etsivä nuorisotyöntekijä, terveydenhoitaja ja psykologit voivat työskennellä rauhassa, mutta moniammatillinen keskusteluapu löytyy vierestä, rehtori Hujanen kuvaa. Pikkuvaris? Kun tilat viime syksynä saatiin käyttöön, järjestettiin oppilaiden kesken toki nimikilpailu. Kilpailun voittajat luonnollisesti palkittiin. Vanha koulukiinteistö on luonnollisesti Iso-Varis. –Pyrimme osallistamaan oppilaat kaikin tavoin koulun toimintaan, jotta he kokevat tämän omakseen. Samoin haluamme, että vanhemmat kokoisivat koulun läheiseksi. Vanhemmat ja lapset maalasivat yhdessä uuden pihan oppilaiden ideoiden pohjalta. Pikkuvariksesta löytyvät nyt esiopetuksen tilat kuten aiemminkin. Sinne keskitettiin lisäksi alkuopetus sekä Nakkilan erityisopetusryhmä. Kiinteistön keskiosan pyöreä sali on yhteisessä käytössä, siellä voidaan pitää vaikka jumppatunteja. Ruokalan lisäksi rakennuksessa on luonnollisesti keittiö. Jo mainittujen oppilashuollon tilojen lisäksi kiinteistöstä löytyi väistötilat sekä liikuntatoimelle että nuorisotilalle. Ne odottavat kuumeisesti viereisen liikuntakeskuksen valmistumista päästäkseen sinne. –Liikuntakeskus tukee koulun liikunnan opetusta ja muuta harrastusta, Hujanen pohtii. Hyvät tilat ruokkivat myös opetuksen sisällön kehittämistä. Yksi uusi kokeilu on nelosluokkien yhdistäminen yhdeksi kahden opettajan ryhmäksi. Elina Mäntylä ja Taina Raitanen vetävät yhdessä 27 oppilaan nelosluokkaa. Yhteistyö mahdollistaa tehokkaamman ryhmien jakamisen tarvittaessa. –Onhan se antoisaa myös kollegiaalisesti, opettaja on helposti melko yksin luokkansa kanssa. Myös tilan mahdollistama rinnakkaisluokkien järjestäminen vierekkäin edistää ryhmien sujuvaa vaihtelua. Erityisluokkien oppilaatkin integroidaan mahdollisimman usein perusopetuksen ryhmiin. Pisimmälle ryhmäjoustavuutta ollaan viemässä joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Käytännössä se koskee esiopetusryhmiä sekä 1–2 -luokkalaisia. Ajatus on mullistava. –Oppilaiden kehitysvaiheissa voi olla suuria eroja tuossa ikävaiheessa. Jo tammi- ja joulukuussa syntyneiden fyysinen ero on lähes vuoden, kypsyyserot voivat kasvattaa sitä. Kun ennen selvitettiin oppilaan koulukypsyyttä tai valmiutta tietylle luokalle, nyt kysymme koulun valmiutta vastata oppilaan kypsyystason vaatimuksiin. Toisin sanoen alkuopetuksen kaikki oppilaat voidaan ryhmitellä oman osaamisen mukaisiin ryhmiin. Näin lukemaan oppineen esikoululaisen voi sijoittaa toisten lukevien ryhmään. Kirjaimia ja äänteitä vasta maistelevat toiseen. Kun tilaa riittää, käyttö ei rajoitu vain kouluaikaan. Koulun tiloissa on paikallisten järjestöjen kerhoja ja kursseja heti kello 15:stä alkaen usein kello 21:een. Myös koulun omia oppilaskerhoja halutaan tukea. Tavoitteena on, että jokainen löytäisi itselleen sopivan harrastuksen. Esimerkiksi Animaatio- ja elokuvakerho on ollut huikean suosittu, kuten kielikylpykokeilut ja vaikkapa keppari- tai luontokerhot. –Ahtaus ei niitä ainakaan ruoki, nyt niille on tilaa. "Pyrimme osallistamaan oppilaat kaikin tavoin koulun toimintaan, jotta he kokevat tämän omakseen. Samoin haluamme, että vanhemmat kokoisivat koulun läheiseksi. Minna Hujanen Kirkonseudun koulun rehtori