Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Vaalikone

Ely-keskus pitää akkumateriaalitehtaan rakentamista Harjavaltaan perusteltuna – Kokemäenjoen haitta-ainekuormitus lisääntyisi kymmenillä tuhansilla tonneilla vuodessa

Ely-keskus pitää asianmukaisena ja perusteltuna BASF:n Harjavaltaan suunnitteleman akkumateriaalitehtaan rakentamista. Asia käy ilmi Varsinais-Suomen ely-keskuksen perjantaina antamasta lausunnosta, joka koskee tehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. YVA-ohjelman mukaan tehtaan merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuisivat pintavesiin eli käytännössä Kokemäenjokeen, johon on tarkoitus johtaa tehtaan puhdistettuja jätevesiä 730 000 kuutiota vuodessa. Mikäli tehtaan tuotantoa myöhemmin lisättäisiin 30 000 tonnista 50 000 tonniin, lisääntyisivät jätevesien määrät 2 miljoonaan kuutioon vuodessa. Arviointiohjelman mukaan suurimmat vaikutukset Kokemäenjokeen tulisivat sulfaatista, typestä ja muista haitta-aineista, joita jätevedet sisältävät. Vuositasolla jokeen päätyisi alemmalla tuotantomäärällä 36 000 tonnia sulfaattia ja 17 300 tonnia natriumia. Typpipäästöt olisivat alle 10 tonnia vuodessa. Alemmalla tuotantotasolla jokiveteen pääsisi nikkeliä, mangaania ja kobolttia 50–250 kiloa kutakin vuodessa. Alumiinipäästö olisi 10 tonnia vuodessa. Tuotannon kasvaessa päästöt lisääntyisivät vastaavasti. Ely-keskuksen mukaan hankkeen vaikutuksia tulee tarkastella perusteellisesti, sillä Kokemäenjoen ympäristö on jo nykyisellään varsin kuormittunutta. Arviointiohjelmassa on esitetty haittojen lieventämistoimia, jotta merkittävät haittavaikutukset Kokemäenjoen luonnolle voidaan estää, Ely-keskuksen mukaan viranomainen ei saa myöntää hankkeelle lupaa, mikäli se aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -alueeseen. Lähimpänä suunniteltua tehdasta on Pirilänkosken Natura-alue Kokemäenjoella, Harjavallan ja Nakkilan rajalla. Jätevesipäästöjen ohella tehdas tuottaisi melua, jota syntyisi puhaltimista ja mahdollisista jäähdytystorneista. Arviointiohjelman mukaan laitos suunnitellaan ja rakennetaan niin, että melutaso laskee alle asuinalueiden ohjearvon. Suunnitellussa tehtaassa valmistettaisiin katodimateriaalin esiastetta, PCAM:ää, jota tarvitaan varsinaisen katodimateriaalin eli CAM:n valmistuksessa. Uudessa tehtaassa käytettäisiin samantyyppistä prosessia, jota Suurteollisuuspuistossa on jo aikaisemminkin käytetty.