Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti

Ympäristölautakunta: ”Ei estettä pohjaveden ottoon Kuninkaanmännyn vedenottamolta”

Kokemäen Vesihuolto Oy:lle voidaan Kokemäen ympäristölautakunnan mielestä myöntää lupa pohjaveden ottoon Kuninkaanmännyn pohjavedenottamolta. Lautakunta katsoo, että yhtiölle voidaan myöntää myös valmistelulupa, mikä tarkoittaa töiden aloittamista ennen kuin lupa on lainvoimainen. Valmisteleviin töihin luetaan muun muassa maaperätutkimukset, havaintoputkien sijoittelu ja kaivonpaikkatutkimukset. Ympäristölautakunta toteaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamassaan lausunnossa, että tehtyjen selvitysten mukaan pohjavesihankkeella ei ole vaikutusta tai sen vaikutukset ovat hyvin vähäiset Köyliönjärven Natura 2 000 -alueeseen. –Vaikutus ei myöskään kohdistu niihin luontoarvoihin, joiden perusteella Köyliönjärvi on Natura-aluetta, lausunnossa todetaan. Lautakunta katsoo, ettei vedenotolla ole selvitysten mukaan vaikutusta myöskään ottamoalueen lähellä olevan Ilmiinjärven pinnankorkeuteen tai vedenlaatuun. Ilmiinjärvi on kuitenkin niin lähellä suunniteltua pohjavedenottoaluetta, että lautakunta edellyttää lupaehtoihin määräyksiä mahdollisten vaikutusten seurannasta. Kokemäen Vesihuolto Oy on hakenut aluehallintovirastolta lupaa pohjavedenottoon Koomankankaan–Ilmiinjärven pohjavesialueelta Säkylän Ristolasta. Uudelta Kuninkaanmännyn vedenottamolta pumpattaisiin pohjavettä enintään 3 000 kuutiota vuorokaudessa eli tuplamäärä nykyiseen verrattuna. Tukkuvesiyhtiö Oy:n perustajaosakkaina ovat Euran kunta, Laitilan ja Rauman kaupungit sekä Kokemäen Vesihuolto Oy.