Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Mielipide: Nakkilan Vasemmisto haluaa pitää vanhustenhuollon kunnan käsissä

MIELIPIDE Nakkilan Vasemmiston mielestä kunnan ei pidä toteuttaa Esperi Care Oy:n kanssa suunniteltua kauppaa, vaan pitää vanhustenhuolto kunnan omissa käsissä. Vanhukset ja henkilökunta ovat saadun kuntalaispalautteen mukaan valtaosin tyytyväisiä Hyppingin koko ajan päivittyviin tiloihin. Nakkilan Nahkiaismarkkinoilla 30. syyskuuta Nakkilan Vasemmisto teki kuntalaiskyselyn ja yhtä vastausta lukuun ottamatta vastaajat (80 kpl) olivat myymistä vastaan. Esperi Care Oy on luvannut maksaa kunnalle 1,5 miljoonaa euroa Hyppingin vanhustenhuollon tiloista, ja lisäksi se on luvannut rakentaa uudet tilat keskustaan Palvelutalo Keinustoolin viereen. Pitää muistaa, että Esperi Care Oy ei kuitenkaan harjoita hyväntekeväisyyttä, vaan sille kyseessä on taloudellinen investointi, joka maksatetaan yhteiskunnalla myöhemmin kasvavina hoitomaksuina. Maksajina ovat usein myös vanhukset, jotka eivät saa riittävää hoitoa sekä henkilökunta, joka joutuu tekemään pienehköllä palkalla liian kiireistä ja hyvin raskasta työtä. Olemme valitettavasti lehdistä saaneet lukea, että yksityisten hoitolaitosten henkilökuntamitoitus on tiukempaa ja palkat pienempiä kuin kuntien laitoksissa. Eikä kaupassa mikään anna takeita sille, että siirtyvä henkilökunta saisi muutoksitta jatkaa uuden työnantajan palveluksessa lähelläkään samoilla työehdoilla kuin nyt kuntapuolella. Valtakunnallinen sote-ratkaisu on nyt hyvin epävarmassa tilanteessa. Ei ole mitään syytä sitoa tulevaisuuden toimijoiden käsiä tekemällä päätöksiä, joita ei voi myöhemmin perua. Hyppingin lisäksi Nakkilan vanhuksia varten on myös Palvelutalo Keinustooli, jossa on vielä mahdollista lisätä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja myös yksi yksityinen, Attendon ylläpitämä hoitokoti, joka toimii nyt vajaalla käytöllä. Nakkilan vanhusten tilannetta helpottaisi se, että kunnan keskustaan saataisiin monenlaisia asuntoja sellaisille vanhuksille, jotka eivät vielä ole ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa. Hyvillä avopalveluilla ja erillään asuvien vanhusten yksinäisyyttä vähentämällä ympärivuorokautisen hoivan tarvetta voidaan siirtää ja vähentää. Ja Nakkilan kuntahan on lähitulevaisuudessa liittymässä osaksi seudullista perhehoitomallia, joka myös tuo mukanaan erilaisen vaihtoehdon vanhukselle asua Nakkilassa. Nakkilan Vasemmisto käsitteli vanhustenhuoltoa syyskokouksessaan. Nakkilan Vasemmisto ry