Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Mielipide: "Päämääränä on siirtää jätevedenpuhdistamoiden purkuputket pois Eurajoesta suurempaan vesistöön"

MIELIPIDE Aluehallintovirasto antaa lähiaikana päätöksen Apetit Oy:n, Säkylän ja JVP Eura Oy:n jätevedenpuhdistamoiden purkuputkien tulevista purkupaikoista. Säkylän kunta ja JVP Eura ovat molemmat julkisesti ilmoittaneet kannattavansa jätevesien purkamisen jatkamista Eurajokeen. Eurajoen vesiensuojeluyhdistys vetoaa jätevesiyhtiöihin sekä kunnallisiin päättäjiin Eurajoen vedenlaadun ja jokiluonnon palauttamiseksi hyvään ekologiseen tilaan. Päättäjiltä vaaditaan nyt viisautta ja kykyä katsoa tulevaisuuteen. Kun Pyhäjärviseudun jätevesijärjestelmät 1960-luvulla rakennettiin, tehtiin Eurajoen kannalta kohtalokas virhearvio. Koko Pyhäjärviseudun Euran, Säkylän ja myöhemmin silloisten Köyliön ja osin Yläneen kuntien sekä jopa muualta Suomesta käsiteltäväksi tuodut yhdyskunta- ja teollisuusjätevedet johdettiin pieneen ja vähävirtaamaiseen Eurajokeen. Päättäjillä on nyt uusi mahdollisuus huomioida kasvavan ihmistoiminnan kuormittava vaikutus Eurajokeen. Vesiensuojeluyhdistys vetoaa, että he eivät toistaisi 1960-luvulla ja myöhemmin tehtyjä virheellisiä jätevesiratkaisuja. Nyt on mahdollisuus tehdä päätöksiä, jotka heijastuvat koko Eurajoen valuma-alueen vesien laatuun ja ekologiseen tilaan ja kantavat ympäristön kannalta kestävästi pitkälle tulevaisuuteen. Vesiensuojeluyhdistys esittää, että Pyhäjärviseudun jätevesipuhdistamot käynnistävät investointiohjelmat, joiden päämääränä on siirtää puhdistamoiden purkuputket pois Eurajoesta suurempaan vesistöön. Kirjoittajat ovat Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.