Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Eurovaalikone

Harjavallan terveyskeskussairaalaan suunnitellaan mittavaa remonttia – isot huoneet jaettaisiin yhden hengen huoneiksi

Harjavallan terveyskeskussairaalaan suunnitellaan remonttia. Kuntayhtymän talousarvioluonnoksen mukaan terveyskeskussairaalan remonttiin varattaisiin ensi vuodeksi puoli miljoonaa euroa ja sitä seuraavaksi vuodeksi 400 000 euroa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki kertoo, että kaikki osaston huoneet pitäisi muuttaa yhden hengen huoneiksi ja samalla niihin pitäisi rakentaa omat vessat. –Meillä on viisi 4–5 potilaan huonetta ja 12 kahden hengen huonetta. Jos tarvitsemme esimerkiksi eristyshuoneen ja vapaana on vain yksi näistä isoista huoneista, yksi potilas vie viiden paikan, Markki kertoo. Osastolla on yhteensä 30 paikkaa, mikä Markin mukaan riittää. Terveyskeskussairaalassa keskitytään akuuttiin hoitoon, eli sairaalassa viivytään keskimäärin alle seitsemän vuorokautta. Talousarvioluonnoksessa remontin vaihtoehdoksi on nostettu kokonaan uuden sairaalaosaston rakentaminen. Jos se saisi jäsenkunnilta vihreää valoa, investoinnin arvo nousisi 6,9 miljoonaan euroon. Markin mukaan terveyskeskussairaalan peruskorjauksesta tai uuden osaston rakentamisesta käydään kuntien kanssa vielä neuvotteluja, kunhan kaikki lausunnot on saatu. Muun muassa Kokemäen kaupunki on toivonut, että investoinneista neuvoteltaisiin vielä. Vaikka kuntayhtymän käyttötalousmenojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 1,7 prosenttia tämän vuoden arviosta, menot pysyvät suunnilleen ennallaan. Se selittyy muun muassa tämän vuoden palkkakustannusten kasvulla eli kuntayhtymän menot ylittyvät arvioidusta. Kuntien maksuosuudet on arvioitu käytön mukaan. Kokemäen maksuosuus säilyisi ensi vuonna ennallaan, Harjavallan pienenisi 0,58 prosenttia ja Eurajoen kasvaisi 0,57 prosenttia. Nakkilan maksuosuus kasvaisi 9,61 prosenttia, mikä tietää kunnalle noin 400 000 euron lisälaskua. Nakkilan kunnan maksuosuuden kasvu selittyy muun muassa terveyskeskussairaalan kovalla käytöllä. Kun vielä viime vuonna nakkilalaiset olivat terveyskeskussairaalassa 2 397 hoitopäivää, syyskuun loppuun mennessä hoitopäiviä oli kertynyt jo 2 107. Se on jo nyt toistasataa enemmän kuin on arvioitu koko vuoden tarpeeksi. Markki arveleekin, että nakkilalaisten käyttämien hoitopäivien määrä nousee vuoden loppuun mennessä noin 2 600:aan. Määrä on ollut kasvussa siitä huolimatta, että Nakkila käyttää oletettua enemmän myös kotisairaalan palveluita. Sähköisten palveluiden kasvattaminen on yksi ensi vuoden päätavoitteista. Kuntayhtymän johtaja toivoo, että esimerkiksi sähköinen ajanvaraus saataisiin lopultakin käyttöön, sillä asiakkaat ovat toivoneet sitä jo kauan. Lisäksi talousarvioluonnoksessa varaudutaan siihen, että röntgenpalvelut siirtyisivät SataDiagin hoidettaviksi. Se merkitsisi sitä, että kaikki SataDiagin toimipisteet olisivat asiakkaiden käytössä ja asiakkaat pystyisivät varaamaan aikoja myös netin kautta. SataDiag on hoitanut myös kuntayhtymän laboratoriopalvelut kesäkuun alusta lähtien. Eurajoen päätös tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille saattaa levitä ensi vuoden alusta myös kuntayhtymän muihin kuntiin. Markin mukaan Eurajoen mallia on mahdollisuus laajentaa, jos kunnat sitä haluavat. –Sen toteutuminen on kunnista kiinni, Markki toteaa. Myös kaksi vakanssimuutosta auttaa parantamaan palveluja. Jo elokuussa kuntayhtymässä aloitti oma lastenneurologi, ja ensi vuonna tehostettujen kotikuntoutusjaksojen Tekoja-tiimiin saadaan fysioterapeutti. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvioluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella jäsenkunnissa. Jäsenkuntia on neljä eli Kokemäki, Harjavalta, Nakkila ja Eurajoki. Ensi vuoden toimintakulut ovat 30,2 miljoonaa euroa eli puoli miljoonaa euroa suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Investointirahaa esitetään Harjavallan terveyskeskussairaalan peruskorjaukseen. Vaihtoehdoksi tarjotaan kokonaan uuden sairaalaosaston rakentamista. Terveyskeskussairaala on rakennettu vuonna 1990. Sen ikkunat uusittiin kaksi vuotta sitten, mutta mitään muuta isoa remonttia talossa ei ole tehty.