Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Eurovaalikone

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies: Kokemäen kirkkovaltuutetuilla oli hyväksyttävä syy marssia ulos viime syksyn kohukokouksesta

Kymmenellä Kokemäen kirkkovaltuuston jäsenellä oli hyväksyttävä syy poistua kirkkovaltuuston kokouksesta kesken asioiden käsittelyn viime syksynä. Tämä käy ilmi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastauksesta, jonka mukaan kirkkovaltuuston puheenjohtajan Hannu Heikolan tekemä kantelu ei johda toimenpiteisiin. Heikola kanteli kirkkovaltuuston jäsenten käyttäytymisestä 11. lokakuuta pidetyssä kokouksessa. Osa kirkkovaltuutetuista poistui kokouksesta kesken asioiden käsittelyn, koska heidän mielestään kokous oli laiton. Heikola oli pyytänyt kokoukseen rakennusalan asiantuntijoita kuultavaksi asiassa, joka koski seurakuntakeskuksen peruskorjausta. Kirkkoneuvosto ei kuitenkaan ollut valmistellut asiaa. Valtuutetut olisivat halunneet äänestää työjärjestyksestä, mutta puheenjohtaja ei antanut siihen lupaa, mikä johti valtuutettujen ulosmarssiin ja kokouksen keskeyttämiseen. Apulaisoikeusasiamies nojaa vastauksessaan Kirkkohallituksen lausuntoon. Sen mukaan puheenjohtaja esti kirkkovaltuustoa toimimasta säädetyllä tavalla, joten valtuutetuilla oli hyväksyttävä syy kokouksesta poistumiseen. Lisäksi Heikola pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan kirkkoherra Hannu Tomperin tapaa puuttua kokouksen kulkuun. Siinä ei kuitenkaan apulaisoikeusasiamiehen mukaan ilmennyt mitään sellaista virheellistä menettelyä, joka olisi antanut aihetta arvosteluun. Heikolan lisäksi oikeusasiamieheen ottivat yhteyttä myös kirkkovaltuutetut Sirpa Hahka-Reikko ja Paavo Valtanen sekä kirkkoherra Hannu Tomperi. Hahka-Reikko ja Valtanen toimittivat oikeusasiamiehelle ”kantelun ja tutkintapyynnön virkarikoksesta”, jossa he pyysivät oikeusasiamiestä tutkimaan Heikolan menettelyn samassa kokouksessa. Tomperi puolestaan pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan, oliko Heikola syyllistynyt kokouksessa virkarikoksiin ja kunnianloukkaukseen. Apulaisoikeusasiamies ei kuitenkaan katsonut aiheelliseksi ryhtyä erikseen tutkimaan kanteluiksi tai tutkintapyynnöiksi nimettyjä kirjoituksia.