Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Fimea perustaa kielteisen päätöksensä Peipohjan sivuapteekin siirrossa lääkelakiin. Uusi apteekkilupa olisi ehkä mahdollinen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päätti, ettei se muuta Peipohjan sivuapteekin sijaintialuetta. Turun 7. apteekin alaisen sivuapteekin apteekkari Olli Järveläinen haki sijaintialueen muutosta muuttaakseen apteekin nykyisistä toimitiloista Skaffarinkadulta liikekeskuksessa toimivaan K-Supermarket Teljänporttiin. Asian valmistelussa esille tulleiden näkökohtien perusteella Fimea toteaa, että Peipohjan sivuapteekin sijaintialueen muuttaminen ehdotetulla tavalla ei ole lääkelain mukaan perusteltavissa. Teljänportin liikekeskus, johon sivuapteekki haluttaisiin siirtää, sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä kaupungin keskusta-alueesta, jossa sijaitsee myös Kokemäen apteekki. –Aluetta ei voida pitää sellaisena lain tarkoittamana haja-asutusalueena tai syrjäseutuna, jonne sivuapteekki voitaisiin perustaa turvaamaan alueen asukkaiden apteekkipalveluiden saatavuutta. Sivuapteekin siirtämistä uuteen paikkaan on myös arvioitava samoilla edellytyksillä kuin, jos kyseessä olisi uuden sivuapteekin perustaminen. Sivuapteekin siirtäminen tulisi parantamaan apteekkipalveluiden saatavuutta lähinnä Teljänportissa asioivien osalta ja toisaalta heikentäisi Peipohjan alueella asuvan väestön lääkkeiden saatavuutta, Fimea perustelee. Fimea toteaa Lääkelain tavoitteen olevan turvata väestön lääkkeiden saanti vaikeudetta. Tätä tarkoitusta varten Fimea voi perustaa sivuapteekin omasta tai kunnan tai kuntayhtymän aloitteesta. Myös apteekkari voi hakea sivuapteekin perustamista. Sivuapteekkilupa myönnetään aina rajatulle alueelle, kuten tässä tapauksessa Peipohjaan. Yhdellä apteekilla voi olla enintään kolme sivuapteekkilupaa. Fimea toteaa, että sivuapteekin siirtämistä uuteen paikkaan on arvioitava samoilla perusteilla kuin jos kyseessä olisi uuden sivuapteekin perustaminen. Näillä perusteilla se katsoo, ettei Peipohjan sivuapteekin toimialueen laajentaminen Tulkkilan kaupunginosan alueelle liikekeskukseen ole perusteltua, kun liikekeskuksessa toimii jo Kokemäen apteekki. –Nyt käsiteltävänä olevan Peipohjan sivuapteekin sijaintialueeksi on määrätty Peipohjan alue. Peipohjan sivuapteekin sijaintialue on määrätty Peipohjan alueen väestön lääkehuollon turvaamiseksi. Peipohjan sivuapteekin sijaintialuetta esitetään nyt muutettavaksi Kokemäen kaupungin Tulkkilan alueeksi, joka sijaitsee Kokemäen kaupungin keskusta-alueen välittömässä läheisyydessä, Fimea toteaa päätöksessään. Kuitenkin Fimea toteaa, että se "ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin itsenäisen apteekin perustamiseksi Kokemäen kaupunkiin." Se tarkoittaisi, että Kokemäelle olisi ehkä mahdollista myöntää toinen apteekkilupa. Esimerkiksi Kokemäen apteekin luvassa toimialueeksi on määritelty koko Kokemäki ja apteekilla on sivuapteekkilupa Kauvatsalle. Todennäköisesti toista apteekkilupaa Kokemäelle ei heltiä niin kauan kuin Peipohjassa toimii apteekki. Tällä hetkellä Kokemäellä toimii kolme apteekkia: Kokemäen apteekki, jolla on sivuapteekki Kauvatsalla, sekä Peipohjan sivuapteekki.