Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Mielipide: Haamuhoitajat ongelmana erityisesti yksityisen sektorin työpaikoilla

MIELIPIDE Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen sote-sektorilla on asia, jota valitettavasti kierretään monilla luovilla ratkaisuilla. Yksi sellainen on haamuhoitajat työvuorolistoilla. Listoilla on keksittyjä nimiä, entisiä työntekijöitä tai jopa menehtyneitä. Näin henkilöstömitoitus saadaan näyttämään paremmalta kuin mitä se todellisuudessa on. Puhutaan myös niin sanotuista haamuvuoroista, joihin ei ole osoitettu lainkaan työntekijää. SuPer pitää tällaista toimintaa edesvastuuttomana ja jopa laittomana. Riittävä henkilöstömäärä on turvattava jokaisessa työvuorossa kaikissa tilanteissa. Sote-sektorilla tehdään myös paljon ylityötä, jolla yritetään korvata riittämätöntä henkilöstömäärää. SuPerin yksityisen sektorin kyselyn mukaan sekä Esperissä, Pihlajalinnassa että Attendossa hoitajista noin 60 prosenttia tekee ylityötä. Suurin osa ylityökorvauksista maksetaan tunti tunnista eli harmaana ylityönä. Attendossa jopa 75 prosenttia vastasi, ettei saa ylityöstä työehtosopimuksen mukaista korvausta. Lisäksi Attendossa puolet työntekijöistä käyttää omaa aikaa työtehtäviensä tekemiseen. Pihlajalinnassa ja Mehiläisessä vastaava luku on noin 40 prosenttia. Kyselyssä esiin tulleet asiat ovat sellaisia, joita hoitajat haluaisivat tehdä, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta liian pienen henkilöstömäärän vuoksi. Hoitajat haluavat nostaa asiakkaan sängystä liikkeelle, ulkoiluttaa asiakkaita ja tukea heidän toimintakykyään. Riittävästä hygieniasta huolehtiminen ja kivunlievitys ovat erittäin tärkeä osa inhimillistä hoitoa. Hoitajat haluavat myös ehdottomasti riittävästi aikaa asiakkaan kohtaamiseen, esimerkiksi syöttämiseen tulisi olla aikaa. Työstä kuluu iso osa muuhun kuin hoitotyöhön, esimerkiksi kirjaamiseen. Se on tärkeä asia ja tulisi huomioida henkilöstömäärässä. Hoitajat haluavat tehdä työnsä hyvin. Sote- ja kasvatusala eivät voi rakentua henkilöstön joustamisen varaan. Kun hoitajat ovat ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen aikaan tehneet vain suunnitellut työvuoronsa, heitä on syytetty asiakasturvallisuuden heikentämisestä. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä ylityöstä ja työnantajan on huolehdittava siitä, että henkilöstömäärä on riittävä. Omasta jaksamisesta on oikeus ja jopa velvollisuus huolehtia. Eräs kyselyyn vastaaja kertoo: ”Listat suunnitellaan niin, että lähes 100 työtuntia jää ilman työntekijää ja ne täytetään myöhemmin, jos täytetään. Yksikön esimies on sitä mieltä, että meillä ei ole työvoimapulaa, vaan syyttää entisiä esimiehiä ja meitä hoitajia tilanteesta. Esimies uhkailee varoituksilla, jos otamme yhteyttä liittoon.” SuPer kannustaa jäseniään ilmoittamaan haamuhoitajista ja muista ongelmista kirjallisesti esimiehilleen, luottamusmiehilleen ja jos asiat eivät korjaannu, aluehallintoviranomaiselle. Liitto on aina tukena. Kirjoittaja on Suomen lähi- perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja.