Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Mielipide: "Työpaikoilla vallitsee pelon ilmapiiri – Epäkohtiin puuttuvien työntekijöiden suojelu on erittäin tärkeää"

MIELIPIDE Ehdotettu EU-direktiivi tarjoaa nykyistä paremman suojelun henkilöille, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä työpaikallaan. SuPer pitää työntekijöiden suojelua erittäin tärkeänä, jotta työntekijät uskaltavat puuttua epäkohtiin. Parlamentin keskusteluissa on keskitytty talouteen ja ympäristöön liittyviin epäkohtiin ja niistä ilmoittamiseen. Direktiivi suojaisi myös sellaisia työntekijöitä, jotka ilmoittavat puutteista tai epäkohdista sosiaalihuollon palveluissa. Tavallisimmin puutteet liittyvät riittämättömään hoitajamäärään ja huoleen hoidon laadusta. Sosiaalihuoltolain 48. pykälä velvoittaa työntekijät ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista, esimerkiksi palvelun laadussa, työnantajalle. Saman lain mukaan työnantajan on puututtava välittömästi epäkohtiin ja ilmoitettava niistä edelleen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranhaltijalle. SuPerin jäsenet kertovat päivittäin tapauksista vanhustenhoidon työpaikoilta, joissa lakisääteisen ilmoituksen tehnyt työntekijä on joutunut vastatoimien kohteeksi. Näin tapahtuu erityisesti yksityisen työnantajan toimesta. Käytettyjä vastatoimia ovat esimerkiksi koeaikapurku, hankalat työvuorolistat, lomien epääminen, mustamaalaaminen, varoituksien, huomautuksien ja valitusten tehtailu ja puhuttelut. Ilmoitusvelvollisuuden käyttämisestä ei saisi aiheutua vastatoimia. Näin kuitenkin tapahtuu. Työnantaja vetoaa usein vaitiolovelvollisuuteen tai liikesalaisuuksiin. Työpaikoilla vallitsee pelon ilmapiiri, ja monelle jää ainoaksi vaihtoehdoksi alan vaihto, sillä jaksaminen on koetuksella. Työnantaja jättää myös usein ilmoittamatta epäkohdista eteenpäin eikä suhtaudu niihin vakavasti tai jopa kyseenalaistaa ne. Työntekijät ovat turhautuneita, koska epäkohtiin ei ole luvassa parannusta. Esimerkiksi valvonta vanhustenhuollossa on siirtynyt yhä enemmän työpaikalla tapahtuvaksi omavalvonnaksi. Omavalvonta ei tällä hetkellä toimi. Jokaisen toimipisteen omavalvontasuunnitelmaan tulisi olla kirjattuna, miten tämä lakisääteinen ilmoitus tehdään. Valitettavasti monista työpaikoista omavalvontasuunnitelma puuttuu, se ei ole ajan tasalla tai sitä ei ole tehty yhdessä työntekijöiden kanssa, kuten Valviran määräys edellyttää. Hoitajat haluavat tehdä työnsä hyvin ja hoitaa asiakkaat ja vanhukset kuten hoito- ja palvelusuunnitelmiin on kirjattu. Pelon ilmapiirissä ja liian vähäisellä työntekijämäärällä tämä jää vain haaveeksi.