Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Kaupunki vastaa tekstiviestiin: "Tärkeää on kohdistaa ulkotyöapu sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia apua paikallisilta yrityksiltä"

VASTAUS Harjavallan kaupungin työllistämistoiminnan kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden työpanos kohdistetaan ensisijaisesti kaupungin omaan palvelutuotantoon avustavissa tehtävissä eri hallintokunnissa. Yksityisille henkilöille tarjottava työpanos on perinteisesti tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisille, ikäihmisille ja muuten erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Puoltava pyyntö on sovittu tulevan sosiaalitoimesta ja esimerkiksi ikäihmisillä arviointikriteerinä on käytetty kotona asumisen tukemista ja toimintakyvyn säilyttämistä sekä asiakkaan omien verkostojen ensisijaista käyttämistä. Käytännössä tämä menettely on osoittautunut haasteelliseksi. Ulkotyöapua tarvitsevat henkilöt ovat ottaneet suoraan yhteyttä Vinnaren työllistämistoiminnan eri työntekijöihin ja kertoneet avun tarpeesta. Puhelun yhteydessä tehty arvio ei ole ollut riittävän tasapuolinen eikä apu ole välttämättä kohdistunut sitä eniten tarvitseviin. Ulkotyöapua on annettavissa hyvin rajallinen määrä, eikä siitä voida periä kuin kulut peittävä kustannus. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden työpanokselle ei voida asettaa palvelun toteutumisen, laadun, aikataulun tai muitakaan palvelulupauksia, sillä heidän lukumääränsä ja tilanteensa saattavat vaihdella päivittäin. Tästä syystä on tärkeää, että käytettävissä oleva ulkotyöapu kohdennetaan vain sitä eniten tarvitseville, joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää paikkakunnalla olevien yritysten tarjoamaa palvelua. Työllistämistoiminta ei saa kilpailla paikkakunnan yrittäjien kanssa. Edullisen avun antamisen tulee perustua palvelutarpeen arviointiin, jonka tekee kotihoidon esimies tai hänen määräämänsä henkilö. Kriteerit palvelun saamiselle ovat tulotaso, terveydentila ja omaisverkoston puute. Ulkotyöavun kriteeristö on hyväksytty perusturvalautakunnassa 7. marraskuuta 2018. Työllistämistoiminta on tiedottanut asiasta ulkotyöapuasiakkailleen. Ulkotyöapua haetaan lomakkeella, joka on saatavilla kaupungin nettisivuilla sekä tulostettuna Meidän Olkkarista, Hopearannasta ja Vinnaresta. Työllistämistoiminta on jo toimittanut vanhoille ulkotyöasiakkailleen hakulomakkeita. Tärkeää on kohdistaa ulkotyöapu sellaisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia apua paikallisilta yrityksiltä. Työllistämistoiminta ei saa viedä yrittäjiltä asiakkaita. Työllistämistoiminnassa olevat henkilöt eivät ole työsuhteessa kaupunkiin, vaan heille räätälöidään monipuolisia kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä niin työpajalla kuin sen ulkopuolellakin tukemaan heidän opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiaan. Työllistämistoiminnan ja kotihoidon yhteistyön tiivistäminen on myös ikäihmisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden etu. Ulkotyöapua hakiessaan henkilölle tehdään ammattilaisen toimesta palvelutarpeen arviointi, jolloin voidaan havaita myös muuta avun tarvetta, jonka perusteella henkilön kotona selviytymistä voidaan paremmin tukea. Tervetuloa tutustumaan työllistämistoimintaan Vinnareen, kerromme mielellämme toiminnastamme. Kirjoittajat ovat Harjavallan kaupungin työllistämistoiminnan päällikkö ja vanhustyön johtaja. "On tärkeää, että käytettävissä oleva ulkotyöapu kohdennetaan vain sitä eniten tarvitseville, joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää paikkakunnalla olevien yritysten tarjoamaa palvelua."