Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti

Muutto ja väkikato kutistavat seurakuntia

ANALYYSI Väki alueen seurakunnissa vähenee edelleen, ilmenee hiljan valmistuneista seurakuntatilastoista. Syyt ovat pienille paikkakunnille tuttuja. Keskeisimmät niistä ovat paikkakunnalta muutto sekä syntyvyyttä kaksin verroin suuremmat kuolleisuusluvut. Myös maallistuminen kiihdyttää seurakuntien väestökatoa, vaikka Nakkilassa, Harjavallassa ja Kokemäellä yhä suurin osa syntyneistä kastetaan evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi. Pelkkää jäsenmäärän vähenemistä merkittävämpää on seurata kirkkoon kuuluvien osuutta kaikista kuntalaisista. Tarkkaa kuntien väkilukutilastoa ei ole vielä vahvistettu, mutta kun vertaa seurakuntien jäsenmäärää joulukuussa 2018 Tilastokeskuksen vuodenvaihteen väestöennusteeseen, saadaan suuntaa-antava luku. Näitä vertailulukuja käyttäen Nakkilassa yhä 81,1 prosenttia kuntalaisista kuuluu kirkkoon. Kokemäellä näyttäisi ensimmäistä kertaa seurakunnan jäsenmäärä laskevan alle 80 prosentin, 79,6:een. Harjavallan seurakuntaan kuuluu vähiten paikkakuntalaisia, 76,2 prosenttia. Nämä luvut eivät ole vielä vahvistettuja, eivätkä siten tilastollisesti desimaalilleen tarkkoja. Harjavallan seurakunnassa suurimpana torjuntavoittona jäsenkadolle voitaneen pitää alueen hyvää vetovoimaa. Teollisuuskaupungin muuttotappion aiheuttama jäsenmäärän vähennys oli vain 47. Esimerkiksi kirkosta eroamisella oli lähes yhtä suuri merkitys, sillä seurakunnan jätti 45 henkilöä useampi kuin siihen liittyi. Syntyvyyden lasku näkyi myös Harjavallassa, jossa seurakunnasta poistui kuoleman kautta 87 jäsentä. Seurakuntaan kastettiin yli puolet vähemmän, eli 41 uutta jäsentä. Kokemäellä huomattavin tilastollinen peikko on kaupungin yleinen muuttotappio, joka vei seurakunnaltakin 88 jäsentä. Suhteessa seurakuntaan liittyneisiin myös seurakunnasta eronneiden määrä oli varsin suuri. Kirkosta erosi Kokemäellä 83 seurakunnan jäsentä ja seurakuntaan liittyi 22 jäsentä. Kuolleiden (101) ja kastettujen (42) suhde noudattelee alueen muiden kuntien linjaa. Yhteensä Kokemäen seurakunnan jäsenistö väheni suhteellisesti alueen eniten, 3,49 prosenttia. Nakkilan seurakunnassa niin ikään kunnasta muutto syö myös seurakunnan jäseniä. Muutotappio aiheutti seurakunnan jäsenistöön 51 henkilön loven. Huomiota herättää Nakkilassa myös alhainen syntyvyys. Seurakunnassa kuoli viime vuonna 63 jäsentä ja siihen kastettiin vain 28 jäsentä. Kirkosta erosi Nakkilassa 59 henkeä, eli useampi kuin mitä muuttotappio aiheutti. Kirkkoon kuitenkin myös liittyi 18 uutta jäsentä, joten Nakkilassakin poismuutto oli nettomääräisesti suurin jäsenmäärän vähentäjä. Trendi on tilastojenkin valossa selvä. Kirkosta eroamiset kiihdyttävät seurakuntien väestökatoa. Kirkosta erosi Harjavallassa ja Nakkilassa noin 3 kertaa useampi kuin siihen liittyi, Kokemäellä jopa lähes nelinkertainen määrä. Suuria eroja Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen tilastoissa ei ole, ne kulkevat käsi kädessä valtakunnallisen kehityksen kanssa. Alueen kuntalaiset ovat kuitenkin suuria kaupunkeja sitoutuneempia paikalliseen valtakirkkoon. Noin 3,8 miljoonaa suomalaista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon vuonna 2018. Kirkon jäseniä on 69,7 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2019 evankelis-luterilaisella kirkolla on kaikkiaan 384 seurakuntaa. Tilastotiedot seurakunnista on koottu Kirkon tiedotuskeskuksen tilastoista. Kuntien väkimäärä on arvioitu Tilastokeskuksen vuodenvaihteen 2017–18 väkiluvuista korjaamalla sitä Tilastokeskuksen kuntakohtaisen väkimäärän muutoksen ennusteella. Harjavallan seurakuntaan kuului viime joulukuussa 5352 jäsentä. Vähennystä vuoden takaisesta 138, eli 2,51 prosenttia. Kuolleita oli 87, kastettuja 41, eronneita 70, liittyneitä 25, muuttotappio 47 jäsentä. Kokemäellä jäseniä 5751, vähennys 208, eli 3,49 prosenttia. Kuolleita oli 101, kastettuja 42, eronneita 83, liittyneitä 22, muuttotappio 88 jäsentä. Nakkilassa jäseniä 4411, vähennys 127, eli 2,80 prosenttia. Kuolleita oli 63, kastettuja 28, eronneita 59, liittyneitä 18, muuttotappio 51 jäsentä.