Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat huolestuttavat Tuula Vepsäläistä: "Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö"

Mistä pitäisi säästää, mihin pitäisi antaa rahaa? Turhasta byrokratiasta säästäisin, lapsiperheiden tukemiseen. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sekä lisääntyneet mielenterveysongelmat huolestuttavat. Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, kun havaitaan muutoksia lapsen käyttäytymisessä. Lasten pitää saada olla lapsia, leikkiä ja puuhata lasten asioita turvallisessa ilmapiirissä. Vanhempien tehtävä on rakastaa, kannustaa ja suojata lapsen kehittymistä. Miten Suomen turvapaikkapolitiikkaa pitäisi muuttaa? Turvapaikanhakijoiden sopeuttaminen maamme kulttuuriin. Ennaltaehkäisevä työ kohdemaassa, kiintiöpakolaisten valinta suoraan leiriltä. Rikoksentekotarkoituksessa tulleet – pyrittävä palauttamaan lähtömaihinsa. Ovatko suomalaiset keskenään tasa-arvoisia? Miten parantaisit tasa-arvoa? Tasa-arvo – jokaisella on oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähimmäisen kunnioittaminen ”sä arvokas oot, sä osaat ja voit, mä tuollaisna rakastan sua” hengellisen laulun sanoin. Yhteinen hyvä – Suomi, johon voit luottaa. Yli 65-vuotiaiden kuntoutuksen siirtäminen Kelalta kuntien vastuulle on johtanut siihen, etteivät he pääse riittävässä määrin kuntoutuksen piiriin. 65-vuotiaat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen kuntien taloudesta. Kuitenkin riittävän kuntoutuksen saaminen edesauttaa heidän hyvinvointiaan, eivätkä he tarvitse laitosapua mahdollisesti ollenkaan. Miten ehkäisisit lasten ja nuorten syrjäytymistä? Kristilliseen arvopohjaan luottaen – perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, johon kuuluvat myös isovanhemmat. Isän ja äidin suhde on lapsen turva. Mielekäs harrastus yksin ja/tai yhdessä kavereiden kanssa. Pyhäkoulu on itselleni ollut elämässä kantava kokemus. Peruskoulun jälkeen pitää mahdollistaa jokaiselle nuorelle ammatillinen koulutus. Oppisopimus, työpaja tai muu henkilökohtaisen suuntautumisen mukaan, unohtamatta korkeakouluopiskelua Satakunnassa. Henkilö voi olla tutkija tai kädentaitaja, erilaisuus on rikkaus, sitä pitää hyödyntää. Mikä puolue olisi mielestäsi mieluisin hallituskumppani? Hyvän pohjan luo yhteistyö kaikkien kanssa. Keskusta. Voidaanko työllisyyttä edistää luonnon kustannuksella vai onko hyväksyttävää, että luonnonsuojelu asetetaan etusijalle? Luonnon hyväksikäyttö täytyisi olla tasapainossa luonnon uusiutumisen kanssa. Pitääkö joka kunnassa olla lääkärin vastaanotto vai riittääkö, että palvelua on alueellisesti? Joka kunnassa pitää olla yleislääkäripalvelu. Miksi haluat kansanedustajaksi? Kristilliset arvot päätöksentekoon. Haluan olla rakentamassa oikeudenmukaista, inhimillistä, lapsiystävällistä ja yritteliästä Suomea. Mitkä ovat Satakunnan tärkeimmät hankkeet? Nimeä kolme ja kerro, miten ajaisit näitä asioita eteenpäin? Kilpailukykyisen elinkeinoelämän ja hyvän asumisen edellytykset ovat kattavat liikenneyhteydet. Tieverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen sekä satama- ja raideliikenteen kehittäminen. Kakkostien nelikaistaistaminen Harjavaltaan, jopa Kokemäelle asti. Kevyenliikenteen verkoston suunnitelmallinen kehittäminen. Väestön kunto kohenee, kun mahdollistetaan työ- ja koulumatka- sekä vapaa-ajanpyöräilylle turvalliset puitteet. Julkisen lähiliikenteen kehittäminen. Julkinen rakennuspolitiikka – sutta vai pysyvämpää. Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi. Miten syntyvyyttä saataisiin lisättyä? Kannustava perhepolitiikka. Lastenhoitotuki ja/tai lapsilisien korotus, joka mahdollistaa kotihoidon alle 3-vuotiaille. Tältä ajalta kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle tulee karttua eläkettä. Asennemuutos – kotona pienten lasten kanssa tehtävän työn arvostaminen. Työuran ehtii tehdä myöhemmin.