Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti

Yritys hakee lupaa jäte- ja raakavesiputkille Torttilaan – putkilinjan pituus runsas kilometri

Suomen Teollisuuden Energia Palvelut STEP Oy hakee lupaa raakavesiputken ja käsitellyn jäteveden purkuputken, sekä niiden vaatimien kaivojen sijoittamiselle Harjavallan kaupungin maa-alueelle. Purkuputkella johdetaan BASF:n akkumateriaalitehtaan käsiteltyjä prosessi- ja jäähdytysvesiä teollisuusalueelta Kokemäenjokeen. Tehdas ottaa raakavettä jäähdytys- ja prosessivedeksi Kokemäenjoesta, Suurteollisuuspuiston nykyiseltä raakavesipumppaamolta. Harjavallan tekninen lautakunta käsittelee lupahakemusta ensi tiistaina. Sille esitetään luvan myöntämistä. Suunnitelman mukaan johtolinjan liitospiste lähtee BASF:n teollisuusalueelta Torttilantien länsipuolella. Johtolinja kulkee Torttilantieltä lähivirkistysalueen läpi Hyötiläntielle, josta se suuntaa Satakunnantien ali koilliseen. Purkuputki jatkaa Kokemäenjoen suuntaan. Raakavedenottoputki puolestaan kulkee Satakunnantien ali, osan matkaa samassa kaivannossa purkuputken kanssa, minkä jälkeen raakavedenottoputki suuntaa omassa kaivannossaan pellon reunaa pitkin kaakkoon kohti raakavedenpumppaamoa, johon putki liittyy. Putkilinjan esitetyllä maa-alueella on muitakin omistajia, joilta joudutaan pyytämään luvat. Putken rakentaminen on suunniteltu vuosille 2020–2021. Lautakunnalle esitetään luvan myöntämistä toistaiseksi tehtävällä päätöksellä 11550 euron kokonaishintaan. Putkilinjan pituus on 1 155 metriä, ja kokonaispinta-ala 11 550 neliömetriä.