Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Verotiedot

Kannanotto: Asiakkaiden on saatava luotettavaa tietoa hoivapalveluiden laadusta, valvonnan tulokset täytyy julkistaa

Kokous otti kantaa vanhusten hoivapalveluiden toteuttamiseen. Vanhusten hoivapalvelut on toteutettava laatu edellä. Eläkeliiton Satakunnan piiri vaatii, että kaikille suomalaisille on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus. Jokainen meistä on joskus vanhus. Eri ikäisten suomalaisten on voitava luottaa siihen, että hoivapalvelut vastaavat yksilöllisiä tarpeita, ovat laadukkaita ja että toiminnalla on riittävät edellytykset. Myös kotihoidon palveluiden resurssien riittävyyteen sekä palveluprosessien jatkuvuuteen ja laadukkuuteen tulee kiinnittää enenevässä määrin huomiota. Lisäykset hoitajien määriin eivät kuitenkaan saa vaarantaa muiden hoivapalveluiden resursseja. Ikääntyneiden monimuotoisia ja itsenäisyyttä tukevia asumisen ratkaisuja tulee edistää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi panostuksia korjaus- ja hissiavustuksiin. Palveluiden kilpailuttaminen on tehtävä laatu edellä. Satakunnan piiri vaatii tehokkaita seuraamuksia niille palveluntuottajille, jotka laiminlyövät sopimuksia tai rikkovat lakia. Ilmoitusvelvollisuutta havaituista epäkohdista on kehitettävä sujuvammaksi. Jokaiseen laiminlyöntiin, jossa vaarannetaan jonkun terveys ja turvallisuus, tulee puuttua heti. Viranomaisvalvontaa on kehitettävä. Piirikokous korostaa kuntien tehtävää valvojana. Valvonnan tuloksista ja hoivapalveluja koskevista tutkimuksista on kerrottava avoimesti. Asiakkaiden, omaisten ja muiden kansalaisten tulee saada luotettavaa tietoa sekä julkisten että yksityisten palvelujen laadusta. Kuntien on vahvistettava vanhusneuvostojen asemaa ikäihmisten asiantuntijana. Niitä on aidosti kuunneltava kuntien vanhuspalveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vanhuspalveluissa tarvitaan taloudellisten edellytysten ohella ammattitaitoista henkilökuntaa ja hyvää johtamista. Henkilökunnan osaamista tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Vuonna 2020 yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan lähes 1,3 miljoonaa (22,6 prosenttia väestöstä) ja vuonna 2030 lähes 1,5 miljoonaa henkeä. Tuolloin on yli 65-vuotiaiden osuus väestöstämme yli neljäsosa (25,6 %). Satakunnan alueella vastaavan osuuden vuonna 2030 arvioidaan olevan 29,3 prosenttia. Vanhuspalveluiden tilaan on puututtava nyt heti, sillä muutos on nopea. Eläkeliiton Satakunnan piirin puolesta: Heimo Hanhilahti , piirin puheenjohtaja ja Ulla Pelto-Piri , piirin toiminnanjohtaja