Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Verotiedot

Kirkkoherra Tomperi tuomiokapitulille: "Virkasuhteen purkamisaloite täyttää vakavan työpaikkakiusaamisen, häirinnän ja painostamisen tunnusmerkit”

Kokemäen kirkkoneuvoston tekemä esitys kirkkoherra Hannu Tomperin virkasuhteen purkamisesta tai irtisanomisesta on Tomperin mukaan aiheeton. Hän vaatiikin, että Turun tuomiokapituli hylkää kirkkoneuvoston esityksen. Tomperin mielestä kirkkoneuvoston perusteluissa esitetään hänen toiminnastaan outoja väitteitä, jotka ovat luonteeltaan hyvin yleisluontoisia ja yksilöimättömiä. Hänen mielestään perusteluissa ei ole esitetty mitään sellaista seikkaa, joka osoittaisi hänen rikkoneen tai laiminlyöneen virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita. Perusteluissa ei ole myöskään esitetty mitään sellaista asiallista ja painavaa syytä, joka olisi peruste irtisanomiselle. – Mainittu luottamuspula joidenkin uusien ja nykyisten luottamushenkilöiden mielipiteenä ei ole tällainen asiallinen ja painava syy, Tomperi toteaa tuomiokapituliin lähettämässään vastineessa. Tuomiokapituli pyysi Tomperin vastinetta saatuaan lokakuussa kirkkoneuvoston esityksen kirkkoherran virkasuhteen purkamiseksi tai irtisanomiseksi. Tuomiokapituli pyrkii ratkaisemaan asian jo marraskuun aikana. Kirkkoherra uskoo, että kirkkoneuvoston esitys on tehty vahingoittamistarkoituksessa. – Perusteettomana ja vahingoittamistarkoituksessa tehty virkasuhteen purkamisaloite tai irtisanominen on vakava työsuojelurikkomus ja täyttää vakavan työpaikkakiusaamisen ja häirinnän sekä painostamisen tunnusmerkit, Tomperi toteaa. Tomperi toivoo tuomiokapitulin ottavan huomioon myös sen, että ”samat tahot” ovat tehneet hänestä perättömien väitteiden avulla tutkintapyyntöjä poliisille, useita kanteluita tuomiokapituliin, oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kaikki kantelut ja tutkintapyynnöt ovat olleet Tomperin mukaan aiheettomia. Tomperi uskookin, että kanteluiden pääasiallisena tavoitteena on aiheuttaa hänelle mainehaittaa.