Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Mielipide: ”Oikea työ kuuluu ihmisarvoon, mikä on minimoituna nykyään käytössä olevissa kuntouttavissa palkattomissa töissä”

MIELIPIDE Aktiivinen oikealla palkalla työllistäminen toisi huimia säästöjä Kokemäen kaupungille, ja oikeita töitä pitkäaikaistyöttömille. Niin sanottu tempputyöllistäminen, eli palkattomat kuntoutukset, eivät kuulu ihmisarvoiseen elämään eikä ihmistä kunnioittavan kaupungin toimintaan. Perustelen työllistämisen edullisuutta näin: Kokemäen kaupunki järjestää 300 päivää työmarkkinatukea saaneille työttömille takuutyöpaikan työssäoloehtoa vastaavaksi ajaksi vähintään 30 tunnin työviikoilla ja työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Palkkakuluihin kaupunki hakee valtion maksamaa 50 prosentin palkkatukea. Takuutyöpaikat jaksotetaan niin, että kolmen vuoden aikana jokainen edellä mainitun ehdon täyttävä työtön saisi vähintään yhden yllä mainitun työjakson sitä halutessaan. Tällä järjestelyllä työttömät pääsisivät oikeaan työhön, ja ansaitsisivat työssäoloajaltaan työhön kuuluvat etuudet, muun muassa eläkekertymän ja ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ammattiliittoon kuuluessaan. Oikea työ kuuluu ihmisarvoon, mikä on minimoituna nykyään käytössä olevissa kuntouttavissa palkattomissa töissä. Näitä kuntoutustöitä on monessa kunnassa käytetty usein lain vastaisesti. Kokemäen kaupunki saisi työttömien suorittaman työpanoksen lisäksi satojen tuhansien eurojen säästön nykyisin maksettavista niin sanotuista kelasakoista. Kunnille määrätyt työmarkkinatukimaksujen osuudet, niin sanotut kelasakot, on aikanaan määrätty kuntien aktivoimiseksi työttömien työllistämiseen. Tälle vuodelle Kokemäen kaupunki on budjetoinut kelasakkoja 400 000 euroa, mikä kolmessa vuodessa olisi 1 200 000 euroa. Jos kaikki pitkäaikaistyöttömät työllistettäisiin valtion palkkatuella kolmen vuoden kuluessa, kelasakkoja ei tarvitsisi maksaa, ja palkkakulujen jälkeen säästöä kertyisi noin 700 000 euroa kolmessa vuodessa. Säästön jatkuminen edellyttää, että takuutyöpaikat järjestetään aina, kun työtön on uudelleen saanut työmarkkinatukea 300 päivää. Ilman valtion palkkatukeakin säästö olisi noin 200 000 euroa kolmen vuoden periodilla, tosiasiassa paljon enemmänkin, koska ilman palkkatukea työssäoloehtoon riittäisi 26 työviikkoa. Säästölaskelma perustuu 35 viikon työssäolojaksoon, 6 tunnin työpäivään viitenä päivänä viikossa, 12 euron tuntipalkkaan (mikä saattaa olla liian alhainen!), ja kaikkien työttömien työllistämiseen. Osankin työllistäminen toisi heidän osaltaan suuret säästöt kaupungille ja edut työntekijöille. Näillä töillä kaupunki ei korvaa nykyisiä työpaikkoja, vaan luo uusia. Uusien työpaikkojen luomisessa kaupunki kuulee laajasti asukkaita ja yhdistyksiä. 1990-luvulla käytössä ollut valtion työllistämispalvelu ohjasi yhdistysten töihin työllistettyjä ilman yhdistyksille osoitettuja palkkakuluja. Yhdistysten laatu oli rajattu.