Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Lapsiperheiden kiireellisen kotiavun saaminen on yhä mahdotonta monissa kunnissa

MIELIPIDE Perheiden ongelmat ovat tänä päivänä hyvin moninaisia. Ongelmien ytimeen pääseminen vaatii monialaista yhteistyötä. Haastavaa perhetyön tekemisestä tekee se, että meiltä puuttuu systemaattinen perheiden tukemisen polku edelleen monista kunnista, eikä perheiden ongelmiin päästä puuttumaan riittävän ajoissa. Osassa kunnista on löydetty hyviä malleja perheiden tukemiseen muun muassa perhekeskustoimintamallin kautta, jossa palveluja pyritään tuottamaan ”yhden oven” periaatteella julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Näistä toimista huolimatta perheet asettuvat hyvin eriarvoiseen asemaan omasta kunnasta riippuen. Erityisesti lapsiperheiden kotihoitopalvelut vaativat kiireellistä kehittämistä. Kotipalveluja on kehitetty kunnissa ikäihmisten tarpeet edellä, ja lapsiperheiden tarpeet ovat jääneet huomioimatta. Tilastot kertovat kuitenkin totuuden lapsiperheiden kotiavun kasvavasta tarpeesta, sillä koti- tai lastenhoitopalveluja saaneiden perheiden määrä on noussut sekä määrällisesti (9 645 vuonna 2015 ja 12 790 vuonna 2018) että prosentuaalisesti (1,7 prosenttia vuonna 2015 ja 2,3 prosenttia vuonna 2018) (Sotkanet/THL). Monissa kunnissa ongelmana on erityisesti se, että perheille ei ole tarjolla akuuttiin tarpeeseen soveltuvaa kotipalvelua. Kotipalvelun tuottaminen palvelusetelimallilla ei ole riittävä apu, koska avuntarpeet, joita perheet kohtaavat arjessa ovat usein luonteeltaan akuutteja ja tilapäisiä. Ne olisivat ratkaistavissa helposti nopealla palvelun saamisella kotiin. Lapsiperheiden palvelusetelimallilla avun saaminen menee usein liian pitkälle tulevaisuuteen ja näin ollen tuen tarve ehtii muuttua perheelle haasteeksi syöden perheen voimavaroja ja vaikuttaen kaikkien perheenjäsenten hyvinvointiin. Palveluseteli on hyvä vaihtoehto niissä tilanteissa, joissa tarvitaan suunnitelmallisesti apua kotiin, mutta se ei toimi tilanteissa, joissa tarve on akuuttia. Lapset ja nuoret oireilevat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti pahoin tällä hetkellä Satakunnassa. Yhä useampi nuori kokee masennus- ja ahdistuneisuusoireita ja henkisten voimavarojen riittämättömyyttä, jotka heijastuvat koulunkäynnin moninaisina ongelmina. Monilla lapsilla esiintyy myös haastavia käytöshäiriöitä. Varhaiskasvatuksessa, neuvoloissa ja kouluissa tehdään mittaamattoman arvokasta työtä lasten ja nuorten eteen, mutta perhetyön merkitys ei korostu riittävästi tukitoimien yhteydessä. Kun lapsi ja nuori oireilee, syy oireilulle löytyy usein perheen pahoinvoinnista. Kun oivalletaan, että meidän on tuettava koko perhettä, poistuu samalla useampi ongelma. Lapsiperhepalveluissa painopistettä tulisi siirtää kalliista ja raskashoitoisista hoitovaihtoehdoista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Miksi? Koska jokaisesta kodin ulkopuolelle sijoitetusta lapsesta tulee kunnalle kallis hintalappu. Sijaisperhe maksaa noin 22 000 euroa vuodessa, perhekoti 60 000 euroa ja laitoshoito 90 000 euroa vuodessa. Psykiatrinen poliklinikkakäynti maksaa noin 294 euroa ja nuorisopsykiatrian osastohoito 507 euroa vuorokaudessa (Lastensuojelun keskusliitto ja THL). Tässä hyvä perustelu sille, miksi meidän kannattaa panostaa ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin. Lapsiperheiden laaja-alainen kotiapu on yksi vaikuttavimmista ja tehokkaimmista keinoista olla mukana tukemassa perheiden arkea. Kirjoittaja on Satakunnan kokoomuksen piirin jäsen