Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Kaupallinen yhteistyö: Satakunnan Yrittäjät - Satakunnan Yrittäjät loi laajan rintaman selviytymissuunnitelman: yhteistyöllä haetaan investointeja, potkua julkisiin hankintoihin ja koulutukseen

Selviytymissuunnitelman pohjana on pitkään valmisteltu Suomen Yrittäjien valtakunnallinen aluekehitysohjelma ja sen 91 toimenpidettä alueiden kehittämiseksi. Nyt mukaan on koottu myös erilliset koronasta johtuvat toimet. – Tavoitteenamme on edelleen kasvattaa alueen elinvoimaa ja luoda valtakunnan paras yrittäjyysmaakunta, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kiteyttää. – Ykköstehtävänä on yhdistää voimat ja etsiä keinot selvitä koronakriisistä. Tämä tehdään yhteistyössä kuntien ja maakunnan päättäjien sekä oppilaitosten kanssa, hän täsmentää. Eurajoen tasoristeyksen rakentaminen nopeasti käyntiin Julkisilla hankinnoilla on iso merkitys. Niillä saataisiin töitä maakunnan yrityksiin ja lisää elinvoimaa koko Satakuntaan. – Julkiset hankinnat pitäisi saada mahdollisimman pian käyntiin. Esimerkiksi Eurajoen tasoristeysalueen suunnitelma on jo toukokuussa valmis. Jos varat saadaan lisätalousarvioon, rakentaminen voidaan käynnistää hyvinkin nopeasti. Valmistuessaan se tukisi sekä Rauman että Porin yrityselämää, palvelisi raskaan kaluston kulkemista ja eritoten satamaliikennettä, Kivinen muistuttaa. Koulujen kunnossapitoon nyt hyvät mahdollisuudet Jo päätetyt isot teolliset kohteet, kuten Harjavallan akkumateriaalitehdas ja Raumalle rakennettava uusi saha, tuovat valoa. Kivinen heittää pallon myös julkiselle puolelle. Lamaantumisen sijaan vaaditaan nyt nopeaa aktivoitumista. – Julkisen puolen perusparannuksia pitäisi aikaistaa. Koulut ovat kesän tyhjillään, joten nyt olisi hyvä tilaisuus hoitaa esimerkiksi kunnossapito- ja ilmanlaatuasiat kuntoon. Kivinen kannustaa aikaistamaan julkisia hankintoja. – Nyt jos koskaan kannattaa käyttää mahdollisimman paljon pienten yritysten palveluita. Kunnissa tulee myös pohtia, miten palvelusetelin käyttöä voitaisiin hyödyntää sotepuolen palveluissa. Selviytymissuunnitelma monen toimijan yhteistyötä Ensivaiheessa laaditaan yhteinen tilannekuva yritysten ja työpaikkojen talouden tilasta ja pohditaan yhteistyömuodot, joilla elvytys saadaan käyntiin. Mukana on kattavasti maakunnan päättäjiä. Yrittäjäjärjestö, maakuntajohto, kunnat ja kaupungit, kauppakamarit, oppilaitokset, Ely-keskus… myös kansanedustajat tekevät työtä koko maakunnan eduksi. – Viestimme on, ettemme jätä yrityksiämme yksin. Asko Aro-Heinilä: Verkostot käyttöön, yhteistyöllä eteenpäin – Otamme Suomen Yrittäjien aluekehitysohjelmaan sisältyvän selviytymissuunnitelman rungon käsittelyyn ja mietimme asioihin maakunnallisia vastauksia. Teemme valmistelutyön verkostomaisesti niin, että hyödynnämme työssä Suomi tarvitsee Satakunnan -yhteistyöryhmäämme. Ryhmässä on edustus niin elinkeinoelämän, koulutuksen, viestinnän kuin julkishallinnonkin sektorilta, kertoo maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä . Hän jatkaa, että alkuvalmistelun jälkeen aikaansaatua pohjatyötä jalostetaan eri toimijoiden omissa päätöksenteko- ja yhteistyöelimissä. Näin ohjelmalle saadaan mahdollisimman kattava vaikuttavuus. Satakuntaliitto tekee nyt korona-aikana jatkuvaa, vähintään viikoittaista, yhteistyötä valtakunnan tasolla satakuntalaisten kansanedustajien ja Satakunnan alueella toimivien elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. – Osallistumme edunvalvonnan, kehittämishankkeiden ja alueellisen suunnittelun kautta myös pk-yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen niin normaali- kuin poikkeusoloaikanakin, Aro-Heinilä vakuuttaa. Cimmo Nurmi: Täsmätäydennystä, tukea uusille yritysideoille Tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi kertoo Satakunnan ammattikorkeakoulun osallistuvan selviytymissuunnitelmaan erityisesti kolmella toimella. – Satakunnan ammattikorkeakoulu suunnittelee täsmätäydennyskoulutuksia ja diplomiopintoja monelle toimi- ja erikoisalalle. Jokaisessa näistä on digitalisaation edellyttämän osaamisen vahvistamista. Koulutukset kytkeytyvät osin RoboAI -tutkimus- ja tuotekehityskeskuksemme toimintaan. Olemme myös lisänneet avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoja ja tarjoamme ne maksuttomana työttömille ja lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille ja eläkeläisille. SAMK on valmistautunut parempiin aikoihin käynnistämällä Agenttisi.fi -palvelun yhdessä Satakunnan Yrittäjien ja kauppakamarien kanssa. – Palvelussa on Satakunnan teollisuuden, teknologia-alan ja IT-alan kesätyö- ja harjoittelupaikoista kiinnostuneita nuoria. Nyt ja lähitulevaisuudessa on äärimmäisen tärkeää kiinnittää nuoret maakuntamme työpaikkoihin. Palvelu on maksuton sekä yrityksille että työnhakijoille. Yrityskiihdyttämö™- ja startup-palvelut avataan kaikille avoimeen käyttöön yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien ja uusyrityspalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa. – Alkava yrittäjä ja kasvuyrittäjä saavat Yrityskiihdyttämön asiantuntijoilta tukea omalle liikeidealleen, toimivan yrityksen kehittämiseen ja omistajavaihdokseen. SAMK on myös päättänyt tehdä sijoituksia kiihdyttämöyrityksiin. Kristiina Salonen: Investointeja, innovaatioita ja laaja kuntapaketti Satakunnan kansanedustajat ovat maaliskuusta alkaen saaneet ajankohtaiskatsauksen alueen tilanteesta koronakriisin keskellä. – Kokoonnumme viikoittain etäkokoukseen, jossa käymme läpi muun muassa maakunnan tartunta- ja työllisyystilanteen. Kuulemme tässä yhteydessä myös Satakunnan Yrittäjien viestit yrityskentän osalta, kuten myös Satakunnan ja Rauman Kauppakamarin tilannekatsauksen. Nämä kokoukset ovat tässä poikkeustilanteessa olleet äärimmäisen tärkeitä, jotta kansanedustajille syntyy kokonaiskuva tilanteesta omassa maakunnassamme. Samalla saamme tärkeitä huomioita kentältä, joita viemme sitten eteenpäin ministereille ja lainsäädäntötyöhön, kansanedustaja Kristiina Salonen kertoo. Hän kehuu maakunnan joka taholla tehtävää ennakoivaa kriisijohtamista. Eri tahot on saatu nopeasti yhteen tekemään työtä saman tavoitteen eteen eli Satakunnan selviytymiseksi koronakriisistä. Maan hallituksen tukitoimet yrittäjien auttamiseksi ovat jakautuneet kolmelle tasolle: Business Finland myöntää rahoitusta 6–250 henkilöä työllistäville yrityksille, Ely-keskukset taas alle 6 henkilöä työllistäville yrityksille ja kunnasta tukea voivat hakea yksinyrittäjät. – Nämä tukikäytänteet ovat täsmentyneet koko ajan ja koko ajan etsitään uusia keinoja auttaa yrityksiä ja eri aloja koronakriisin keskellä. Seuraamme tarkkaan myös näiden toteutumista Satakunnassa. Salonen asettaa toiveita myös kolmannen lisätalousarvion yhteyteen tulevaan laajaan kuntapakettiin. – Siinä pyritään parantamaan kuntien mahdollisuuksia tehdä investointeja talouskriisin keskellä. Näillä hankinnoilla voidaan työllistää myös alueellisia yrityksiä. Kehyksissä käynnistettiin juuri innovaatioiden tiekartta, jonka tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen osuus nykyisestä 2,7 prosentin bruttokansantuoteosuudesta 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.