Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Kaupallinen yhteistyö: Satakunnan Yrittäjät - Osaaminen on menestyksen ja kilpailukyvyn avain

Yrittäjältä ja yrityksen työntekijöiltä edellytetään monenlaisia taitoja. Esimerkiksi muutosvalmiudet auttavat pärjäämään muutoksessa. Ammatillista osaamista on kehitettävä jatkuvasti. Myös itseohjautuvuus, viestinnälliset valmiudet, tekniikan hyödyntäminen, etätyöskentelyn osaaminen ja johtamistaidot korostuvat tulevaisuudessa. – Yrittäjältä vaaditaan ennakointikykyä. Yrittäjän on esimerkiksi arvioitava yrityksensä tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyisyys tulevaisuudessa. Mikään ammatti ei ole pysyvä ja muuttumaton, toimitusjohtaja Markku Kivinen Satakunnan Yrittäjistä toteaa. Muutosten tuulten puhaltaessa yrittäjän on pohdittava, miten yrityksessä jatkossa toimitaan. Miten varmistetaan yrittäjän oma ja henkilöstön osaaminen tulevaisuudessa? Onko yrityksessä koulutussuunnitelma tai varahenkilöjärjestelmä? – Uusi normaali vaatii varautumissuunnitelmaa. Kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi taloudelliseen osaamiseen ja kassan hallintaan sekä ympäristöasioihin ja kiertotalouteen. Kaikilla toimenpiteillä on vaikutusta yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, toteaa Kivinen. Työelämässä oppiminen hyvä vaihtoehto osaajien saamiseksi yritykseen Koronakriisistä huolimatta osaavaa työvoimaa tarvitaan Satakunnassa. Toisen asteen osaajia kaivataan esimerkiksi automaatio-, teknologia-, metalli- ja elintarviketeollisuudessa. Työelämässä oppiminen toimii vaihtoehtona uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi ja myös nykyisen henkilöstön kehittämiseksi. Oppisopimus on kilpailuvaltti osaajien saamiseksi yrityksiin. Koulutussopimus on hyvä väylä opiskelijalle soveltaa työelämässä oppimaansa. – Opiskelijan työelämässä tapahtuvan oppimisen on hyvä tapahtua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta saavutetaan oikea osaamisen taso ja voidaan yrityksessä tutustua puolin ja toisin, Kivinen toteaa. Alueella toimii kaksi ammatillista koulutusta järjestävää oppilaitosta, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu. Satakunnan Yrittäjien yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa on tiivistä ja monialaista toimien myös eri koulutusasteilla. Tavoitteena on muun muassa kasvattaa yrittäjän ammattitaitoa ja osaavan työvoiman saamista hyödyntäen oppisopimuskoulutusta ja koulutussopimusta. – Yrittäjän oppimispolulla voi suorittaa aloittavan yrittäjän valmennuksen sekä yrittäjän ammattitutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa. Kehittymistä voi jatkaa edelleen Satakunnan ammattikorkeakoulussa yrittäjän tradenomitutkinnolla ja Porin yliopistokeskuksessa täydennyskoulutuksella, Markku Kivinen vinkkaa. Uudesta osaamisesta suoraa hyötyä yritykselle Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on keskeistä vaikuttamistyön lisäksi työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi. Ennakointia tehdään muun muassa alueen paikallisyhdistysten, Kauppakamarien, maakuntaliiton ja eri oppilaitosten kanssa. Hyvinvointi yrityksissä puhuttaa tällä hetkellä. Yrittäjän on tärkeä huolehtia omasta jaksamisesta, jotta hän voi huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista. Sen lisäksi osaamiseen pitää panostaa. – Mitä enemmän osaamista henkilöstöllä on, sitä enemmän tarvitaan yrittäjän osaamista, jotta osaamisen voi muuttaa tuotoksi. Pitkällä aikajänteellä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö rakentaa yritykselle kilpailuedun, Kivinen toteaa. Oppilaitoksilta Markku Kivinen toivoo aktiivisuutta ja joustavuutta. Muun muassa opettajien työelämätaidot on tärkeä pitää ajantasaisina esimerkiksi tutustumisjaksoilla yrityksiin. Myös opiskelijoiden pitää voida harjoitella oikeassa työympäristössä. – Nyt oppilaitosten on hyvä olla iholla ja toimia ketterästi. Kyseessä on tiimityö – jos et ole mukana verkostossa, on vaikea, että pyörä pyörii samaan suuntaan, toteaa Markku Kivinen. Suomen Yrittäjien viestintähanke vahvistaa yrittäjien tietoa ammatillisesta koulutuksesta Ammatillisen koulutuksen työelämälle suunnattavien palveluiden tunnettuutta ja tavoitettavuutta edistetään Opetushallituksen rahoittamassa viestintähankkeessa vuoden 2020 aikana. Hankkeessa nostetaan esille hyviä käytänteitä ammatillisesta koulutuksesta, ja yrittäjien ja ammatillisten oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Viestintähankkeen sivuilta löydät lisätietoa ja materiaalia. Hankkeen verkostokumppaneita ovat Suomen Yrittäjien aluejärjestöt, paikallisyhdistykset ja toimialajärjestöt sekä Suomen Yrittäjäopisto. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden oppilaitosten ja median kanssa.