Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Verotiedot

Hyvät radat tukevat ampumaharrastusta – osalle alueen radoista puuttuu vielä ympäristölupa

ANALYYSI Ainakaan ampumaradoista ei luulisi harrastuksen jäävän alueellamme kiinni. Kokemäellä, Harjavallassa ja entisen Kiukaisten alueella on kussakin kaksi, lähinnä metsästäjien tarkoitukseen soveltuvaa ampumarataa. Nakkilassa ampumaratoja on yksi. Metsästysharrastuksen aktiivisuudesta alueella kertoo runsaat aselupamäärät. Kokemäellä on aselupa lähes joka toisella (45,0 prosenttia asukasmäärään suhteutettuna), kun Harjavallassa lupia on asukasmäärään suhteutettuna lähes puolet vähemmän (25,3). Nakkilassa lupia on tälle välille (36,3). Toki luvat eivät jakaudu tasan, vaan usein yhdellä metsästäjällä on useampi lupa, aseharrastajilla varsin lukuisia. Vaikka aseluvista väestömäärään suhteutettuna ei voi vetää tarkkoja johtopäätöksiä, kertoo se metsästysharrastuksen yleisyydestä. Harjavaltaa pienempi määrä aselupia asukasta kohti on koko maakunnassa vain Porissa (22,1) ja Raumalla (22,2). Maaseutumaisilla, metsäisillä paikkakunnilla, on tiheässä, joskin Siikainen on aivan omassa kastissaan. Siikaisissa aselupia on enemmän kuin asukkaita (107,8 prosenttia). Yleisimmät asetyypit luvissa ovat järjestyksessään haulikko, kivääri ja pienoiskivääri. Käsiaseita on huomattavasti vähemmän. Tuoreesta ampumaratakartoituksesta käy ilmi, että muuttunut lainsäädäntö patistaa ampumaradat hakemaan ympäristölupaa. Luvan hankinta on työlästä, mutta toisaalta se kannustaa pohtimaan myös radan tulevaisuutta ja käytön kehittämistä. Esimerkiksi Kynsikankaan ampumarataa hallinnoiva Kokemäen-Kauvatsan riistanhoitoyhdistys sai ympäristöluvan radalleen viime vuoden lopulla. Lupaprosessin yhteydessä radalle suunniteltiin valmius ja lupa tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavalle trap-radalle. Eurassa ympäristölupien kanssa on oltu aloitteellisia jo kauan sitten. Vuonna 2007 Kiukaisten ampumaradalle haettiin ympäristölupa Hinnerjoen ja Euran keskusampumaradan kanssa samaan aikaan. Panelian Taanonkulman ampumarata sai ympäristölupansa vuonna 2011. Kiukaisten ampumaradalla ympäristölupa ei edes välttämättä olisi ollut pakollinen, sillä tietyin edellytyksin alle 10 000 laukausta vuodessa ammuttavat radat, joilla ei ole haulikkorataa, luokitellaan vähäisiksi ampumaradoiksi, joiden luvaksi voi riittää kunnalle tehty toimintailmoitus. Kokemäen toiselta Risten ampumaradalta ympäristölupa puuttuu, mutta se ei liene 8 000 laukauksen radalla ole välttämätön. Harjavallan ampumaradalla sen sijaan ympäristöluvan haku on edessä, vaikka siellä ammutaankin pääasiassa luotiaseilla. 20 000 laukauksen vuosittainen ammuntamäärä luokittelee reserviläisradan ampumaradaksi, jolta nykyisin edellytetään ympäristölupaa. Kettulan haulikkorata Harjavallassa on jättänyt ympäristölupahakemuksen ja päätöstä odotellaan parhaillaan. Nakkilan ampumaradan vuosittaista laukausmäärää ei tiedetä, mutta se määritellään monipuolisuutensa vuoksi kuitenkin ampumaradaksi, joiten silläkin on ympäristöluvan hankinta edessään. Nakkilan ampumaradalla voidaan ampua pistoolilla, pienoiskiväärillä, kiväärillä ja haulikolla. Nakkilan erikoisuus on maakunnan ainoa SRVA-harjoitteluun (suurriistavirka-apu) tarkoitettu rata. Siinä ammutaan karhukuviota, joka liikkuu sekä sivusuunnassa että ampujaa kohti karhun luonnollisella nopeudella. Tiedot ilmenevät Satakuntaliiton paikka-asiantuntija Veli-Matti Rintalan laatimasta ampumarataselvityksestä. Suunnitelman laadintaan houkutellaan myös kaikkia asiasta kiinnostuneita. Kysely on avoinna 20. joulukuuta asti Satakuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa my.surveypal.com/ampumaradat satakunta.