Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Mielipide: ”Koulupäivän jälkeinen aika tarjoaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden mielekkääseen harrastamiseen”

MIELIPIDE Monet isät, äidit ja isovanhemmat ovat huolestuneita lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tämän olen huomannut kiertäessäni tapaamassa ihmisiä – yli 3 000 ovella – Satakunnassa. Ihmiset haluavat tekoja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin ja tulevaisuuden eteen. Sosiaalisen pääoman ja toimeliaisuuden kasaantuminen alkaa jo lapsuudessa. Yhtenä syynä tähän ovat epätasaiset mahdollisuudet harrastaa. Vuoden 2017 nuorisobarometrin mukaan vähävaraiset sekä harvaanasutuilla alueilla asuvat lapset ja nuoret harrastavat selvästi vähemmän kuin muut. Mielekäs harrastus on kuitenkin todistettavasti yksi lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävä tekijä. Samalla säästyy yhteiskunnan resursseja sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen vähentyessä. Islannissa on tehty toimenpiteitä, joilla on mahdollistettu harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille koulupäivän yhteydessä. Mielekäs tekeminen on parantanut nuorten hyvinvointia ja helpottanut myös lapsiperheiden elämää. Harrastusmahdollisuuksiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota myös meillä Suomessa, sillä harrastamisella on tärkeä rooli myös eriarvoistumisen vähentämisessä. Tulevina vuosina tulee tämän vuoksi rakentaa jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastuspolku, joka tarjoaa mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeiseen aikaan. Koulu tavoittaa koko ikäluokan. Siksi koulupäivän jälkeinen aika tarjoaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden mielekkääseen harrastamiseen. Näin jokainen pääsee harrastusten pariin entistä yhdenvertaisemmin. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomessa tulisi ottaa mallia Islannista ja toteuttaa lasten ja nuorten harrastuspolku esimerkiksi yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kyse ei ole välttämättä uusien resurssien lisäämisestä, vaan uudenlaisesta ajattelusta – ja halusta auttaa lapsia ja nuoria. Lisäksi esimerkiksi nuorten oman harrastuspassin ja muiden vastaavien uusien ideoiden avulla voidaan luoda jokaiselle mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Me tarvitsemme uusia toimintamalleja ja ajattelutapoja, jotta jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa terveeksi ja hyvinvoivaksi aikuiseksi. Pidetään huolta jokaisesta. Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien kansanedustajaehdokas Eurasta.