Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Verotiedot

Luovun öljystä heti, kun se on kaikin puolin järkevää

Harjavallan kaupungin päätös tavoitella kasvihuonekaasupäästöjen alentamista on ihailtava päämäärä. Tavoite on, että kaupungin alueella päästöt laskevat 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite ei koske vain kaupunkiorganisaatiota, vaan kaupunki on kutsunut kaikki asukkaat mukaan ilmastotalkoisiin. Allekirjoittanutta aihe koskettaa hyvin konkreettisesti. Kotini lämpiää öljyllä, ja parasta aikaa odotan kerran vuodessa tehtävää öljysäiliön täyttöä. Viime vuosina öljyä on kulunut vuodessa noin tuhat litraa. Harjavallan kaupungin avaus ei ole kuitenkaan ainoa asia, mikä on saanut miettimään vaihtoehtoja öljylämmitykselle. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite öljylämmityksen luopumisesta valtion ja kuntien kiinteistöissä vuoteen 2024 mennessä. Voitaneen olettaa, että jollain aikavälillä vastaava vaatimus asetetaan myös asuinkiinteistöille. Siihen liittyvä toimenpideohjelma otettaneen käyttöön 2020-luvulla. Toki olen miettinyt öljystä luopumista jo aikaisempina vuosina. Kun öljyn litrahinta on korkeimmillaan käynyt reiluhkosti yli eurossa, puhutaan vuosittain suuresta laskusta. Kaikkea ei silti voida kuitenkaan mitata vain rahassa, vaan on puntaroitava myös muita arvoja. Jo nyt pystyisin lämmittämään kodin suoralla sähköllä, jota tuotetaan yhä enenevissä määrin uusiutuvista energianlähteistä. Onpa minulle tarjottu myös maalämpöä, mutta järjestelmän toteuttaminen vanhaan kiinteistöön on ainakin toistaiseksi sen verran hintavaa, että kynnys järjestelmän hankkimiseen on auttamattoman korkea. Mikäli fossiilisista polttoaineista halutaan eroon, tuleekin vaihtoehtoisten järjestelmien hankkimista tukea taloudellisesti. Pelkkää keppiä tarjoamalla hanke ei tule etenemään. Siitä kielii esimerkiksi haja-asutusalueiden jätevesiä koskevan lainsäädännön uudistus, jonka mukaan pohjavesi- tai ranta-alueella sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee muuttaa määräysten mukaiseksi lokakuun loppuun mennessä. Monilla paikkakunnilla pelätään esimerkiksi lupapalveluiden vielä ruuhkautuvan ja urakoitsijoiden loppuvan kesken. Voidaan miettiä, olisiko tilanne toinen, jos järjestelmien uusimiseen olisi aikanaan kannustettu enemmän.