Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live

Kirkkoherra vastaa Vähä-Rukalle: ”Kiinteistöihin, remontteihin, korjauksiin ja talouteen liittyvät asiat valmistelee ja esittelee kirkkoneuvostolle talouspäällikkö – ei kirkkoherra”

MIELIPIDE Kirkon hallintomenettelyt perustuvat hallintolakiin, kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Kirkon hallintomenettelyssä kirkkoneuvosto päättää asiat viranhaltijan esittelystä. Kirkkovaltuusto päättää asiat kirkkoneuvoston esittelystä. Näin on Kokemäen seurakunnassakin useimmiten menetelty. Kokemäen seurakunnassa on kaksi viranhaltijaa, jotka toimivat kirkkoneuvoston asioiden valmistelijoina ja esittelijöinä. Kirkkoherra ja talouspäällikkö. Esittelijänä viranhaltijalla on aina esittelijän vastuu. Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole ilmoittanut pöytäkirjaan merkittäväksi eriävää mielipidettään. Kiinteistöihin, remontteihin, korjauksiin, talouteen ja niin edelleen liittyvät asiat valmistelee ja esittelee kirkkoneuvostolle talouspäällikkö – ei kirkkoherra. Kirkkoherran tehtäviin kuuluu tietty hallintomenettelyjen valvontavastuu. Asian valmistelun perussäännökset, joiden mukaisesti hallintoa valvovan viranhaltijan tulee toimia ja niistä huolehtia, ovat hallintolain mukainen virallisperiaate ja päätösten perusteluvelvollisuus. Virallisperiaatteen mukaan viranomainen huolehtii asian selvittämisestä hankkimalla tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Selvittäminen koskee sekä asian tosiseikkoja että säännöksiä ja niiden tulkintaa. Valmistelija tekee tätä työhönsä kuuluvalla virkavastuulla huolehtien siitä, että valmistelu muun muassa on puolueetonta. Vallitsevana käsityksenä oleva väittämä, että kirkkoherrana ja virkamiehenä tekisin yksin koko seurakuntaa koskevia päätöksiä, on outo. Kirkkoneuvosto on kollegio, jossa päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Kirkkoherra ei tee neuvostossa yksin päätöksiä. Päätöksentekijänä kirkkoherra voi jättää eriävä mielipiteen. Eriävä mielipide on myös perusteltava. Kirkkovaltuuston toimintaan osallistun vain puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Kirkkoherra ei ole valtuustossa päätöksentekijä. Ymmärrän, että seurakuntakeskus on tärkeä. Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuusto on kirkkoneuvoston esityksestä päättänyt seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeesta. Hankkeelle on myös päätetty lisämääräraha talousarvioon. Kirkkoneuvosto on valinnut hankkeelle suunnittelijat ja suunnittelukin on käynnissä. Seurakuntakeskustakin koskevat asiat etenevät yhdessä tehtyjen enemmistöpäätösten mukaisesti. Kirjoittaja on Kokemäen kirkkoherra.