MainosKokemäen kaupunki

Kokemäellä aukesi uusi päiväkoti – Kaupunki haluaa panostaa varhaiskasvatukseen

Kokemäellä halutaan panostaa varhaiskasvatukseen etenkin nyt, kun suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyi Kessoten hoidettavaksi. Uusi päiväkoti on yksi merkittävimmistä kädenojennuksista lapsiperheiden suuntaan.

Villa Vilinä avasi ovensa lapsille loppukesällä 2021.


1.11.2021 6:00

Villa Vilinän pihasta kantautuu lasten ääniä. On aivan tavallinen torstaiaamu, ja päiväkodin pihalla leikkii muutama lapsiryhmä aikuisten valvomana. Osa lapsista on vasta tulossa ulos, ja uuden päiväkotirakennuksen tilavissa eteisauloissa on ruuhkaa. Eteiset ovat kuin suuria kodinhoitohuoneita, joissa kuraiset ja märät vaatteet on helppo asettaa kuivumaan tai jopa pestä tarpeen vaatiessa.

Päiväkodin eteisaulat muistuttavat tilavaa ja käytännöllistä kodinhoitohuonetta. Kuvassa Aleksi valmistautuu lähtemään ulos.

Pian viisi vuotta täyttävä Aleksi on ulos lähtevien joukossa. Kameran kanssa heiluva toimittaja aiheuttaa aluksi pientä jännitystä, mutta pian Aleksi rohkaistuu kertomaan lempileikkiensä sijoittuvan pihalle. Etenkin ulkona oleva värikäs laiva on hänen mieleensä.

Villa Vilinässä riittää värejä ja hauskoja yksityiskohtia. Käytännöllisyys on huomioitu monin eri tavoin, mutta samalla tilat ovat kodikkaat ja lapsille sopivat. Ruokalassa lapset ottavat ruuan itse lautasilleen matalalta linjastolta. Arki rullaa sujuvasti, kun tilat ovat kunnossa.

Päiväkodin johtajan Merja Sjöblom pitää tärkeänä, että päiväkodin toiminnan kehittämisessä kuullaan myös lapsia.

”Asioita ei onneksi enää nykyään tehdä aikuisten mielipide edellä, vaan varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu myös lasten toiveet, kiinnostuksenkohteet ja tarpeet”, Sjöblom kertoo.

Tärkeää päiväkodissa on leikki ja kaverit.

Arjen sujuvuus luo turvallisuudentunnetta

Varhaiskasvatuksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu lasten kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen yhdessä huoltajien kanssa. Etenkin kielelliset ja sosiaaliset taidot, taidekasvatus ja käden taidot ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta, mutta perinteisten taitojen ohella opetellaan myös esimerkiksi mediataitoja.

Liikunnalla on Kokemäen päiväkodeissa aivan erityinen rooli, sillä se on nostettu Kokemäellä yhdeksi painopistealueeksi terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Liikunta vaikuttaa maistuvan myös viisivuotiaalle Idalle ja neljävuotiaalle Aadalle. Liikuntasalin kiipeilyseinä on tytöille mieluinen, joskin he nostavat esiin myös keppihevoset sekä lukemisen.

Leikki ja uuden oppiminen sujuvat Kokemäellä turvallisessa ympäristössä. Säännöllinen päivärytmi on tärkeää kaiken ikäisille. Päiväkodissa se lisää arjen sujuvuutta ja sen myötä turvallisuudentunnetta.

”Toivomme, että vanhemmilla on luottavainen olo, kun he jättävät lapset hoidettavaksemme. Palaute vanhemmilta on pääasiallisesti ollutkin positiivista, ja esimerkiksi avoin varhaiskasvatus on saanut lämpimän vastaanoton”, Merja Sjöblom kuvailee.

Avoin varhaiskasvatus tarjoaa laadukasta ja monipuolista pedagogista toimintaa myös niille lapsille, jotka ovat kotihoidossa. Kokemäellä pyritäänkin vastaamaan kaikkien perheiden tarpeisiin, olipa kyseessä sitten kotona oleva vanhempi tai vuorotyöläinen.

Ida (vasemmalla) ja Aada viihtyvät liikuntasalin kiipeilyseinällä.

Yhteistyötä ja raudanlujaa ammattitaitoa

Kun lapsi aloittaa päiväkodin, hänelle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Arjessa vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta kohtaavat vain pikaisesti, kun lapsi tuodaan tai haetaan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä kuullaan kuitenkin myös lapsen huoltajia, ja monelle heistä selviää viimeistään siinä vaiheessa, miten monipuolisesti lasta kasvatetaan.

Kokemäellä kasvatus on raudanlujien ammattilaisten käsissä. Korkeaa ammattitaitoa pidetään yllä henkilöstön koulutuksilla. Osaavan henkilöstön ohella lasten kasvatukseen vaikuttavat lukuisat eri sidosryhmät. Esimerkiksi koulut ovat luonteva ja tärkeä yhteistyökumppani. Samoin kaupungin vapaa-aikatoimi on tärkeä osa lasten ja perheiden arkea.

”Lisäksi olemme heittäneet verkkoja kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan ja tekisimme mielellämme myös enemmän yhteistyötä vaikkapa liikuntaseurojen kanssa”, Sjöblom toteaa.

Yhteistyötä tehdään myös yli kuntarajojen.

”On resurssien tuhlausta, jos jokainen painii yksin esimerkiksi laadunarvioinnin ja varhaiskasvatussuunnitelmien kanssa”, Sjöblom jatkaa.

Lapsia eivät varhaiskasvatussuunnitelmat tai yhteistyökuviot paljon hetkauta. Tärkeintä on, että perusasiat toimivat: sekä Aleksi, Aada että Ida ovat sitä mieltä, että parasta päiväkodissa on leikki, ruoka ja nukkuminen. Tärkeitä ovat myös kaverit, joiden kanssa uuden oppiminen käy leikiten.

Kokemäen päiväkoti Villa Vilinä

  • avattu elokuussa 2021

  • vakituisesti päivähoidossa 120 lasta

  • 7 lapsiryhmää ja avoimen päivähoidon ryhmä

  • useita harrasteryhmiä, jotka tarjoavat lapsille harrastusmahdollisuuksia päivähoitopäivän aikana

Katso tästä päiväkodin yhteystiedot

Lue myös: