MainosKokemäen kaupunki

Paikallinen puu muuttuu Kokemäellä kaukolämmöksi

Kiertotalouden menetelmiä hyödyntävän Kokemäen Lämpö Oy:n toiminta on jo hiilineutraalia, ja seuraava iso ympäristötavoite on saavuttaa hiilinegatiivisuus. Pienenä toimijana yhtiö pystyy tekemään vaikuttavia ilmastotoimia ketterästi nopeallakin aikataululla.

Kokemäen Lämpö hyödyntää toiminnassaan kiertotalouden periaatteita.


14.3.2022 14:31

Kokemäen kaupungin omistama Kokemäen Lämpö on paikallinen kaukolämpöyhtiö. Yhtiö lämmittää niin kokemäkeläisten koteja kuin alueen yrityksiä pääasiassa paikallisella puulla tuotetulla bioenergialla.

Kiertotalouden periaatteet ovat vahvasti mukana Kokemäen Lämmön toiminnassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kokemäkeläiset voivat tuoda yhtiön polttoaineterminaaliin ilmaiseksi risuja ja muuta puutavaraa, jonka Kokemäen Lämpö hyödyntää lämmön tuotannossaan.

”Kiertotalouden keinoin saatu puutavara laskee kaukolämmön hintaa, joten prosessista hyötyvät kaikki ja ympäristö kiittää”, selventää Kokemäen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Jukka Järvenpää.

Paikallisten tuoman materiaalin osuus Kokemäen Lämmön käyttämästä puutavarasta on noin 20 prosenttia. Sen lisäksi, että yhtiö vastaanottaa puutoimituksia, se myös tarvittaessa noutaa niitä.

”Risuautomme kulkee päivittäin ja hakee ihmisiltä isompia toimituksia. Erityisesti kevät ja syksy ovat aktiivista aikaa puutavaratoimituksille. Otamme vastaan esimerkiksi oksia, risuja, runko- ja lahopuita sekä hyvälaatuista purkupuuta.”

Info

Kokemäen Lämpö Oy

  • Kokemäellä toimiva kaupunkiomisteinen kaukolämpöyhtiö.

  • Käyttää lämmön tuotannossaan fossiilittomia polttoaineita, pääasiassa paikallista puuta.

  • Edistää paikallista kiertotaloutta ottamalla vastaan kokemäkeläisten kierrätyspuut, risut, oksat ja purkupuun.

Tavoitteena hiilinegatiivisuus

Ympäristöasiat ovat Kokemäen Lämmölle tärkeitä. Myös yhteiskunta asettaa toiminnalle tavoitteita. Esimerkiksi Suomen hallitus on linjannut Suomen tavoittelevan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Kokemäen Lämpö Oy on jo vuosia käyttänyt energiantuotannossaan biopolttoaineita. Lisäksi yhtiö hyödyntää lämpöpumpputekniikkaa. Varavoimana yhtiöllä on vielä fossiilisia polttoaineita, mutta niiden käyttöä pyritään välttämään.

”Biopolttoainereservimme on jo niin iso, että turvaavaa varavoimaa ei käytännössä tarvita. Olemme tehneet selkeitä valintoja ilmaston eteen ja voimme olla ylpeitä siitä, että toimintamme on jo hiilineutraalia”, kertaa Järvenpää.

Tavoitteet tulevan osalta on asetettu vielä korkeammalle. Kokemäen Lämpö haluaa tulevaisuudessa olla hiilinegatiivinen toimija. Hiilinegatiivisuus tarkoittaa sitä, että yhtiö sitoo toiminnallaan enemmän hiilidioksidia kuin tuottaa.

”Pyrimme muuttamaan kaukolämmön tuotantoamme asteittain hiilineutraalista hiilinegatiiviseksi. Selvitystyöt erilaisten tekniikoiden osalta ovat jo käynnissä.”

Fakta

Vihreän siirtymän Kokemäki

Kokemäki edistää toiminnallaan Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelman mukaisia tavoitteita. Kaupunki sitoutuu strategiassaan puhtaan energian käytön lisäämiseen alueellaan ja panostaa hankinnoissaan pitkäikäisempiin tuotteisiin, jotka mahdollistavat kierrätyksen ja uudelleen käytön.

Lue myös:

Maria muutti Helsingistä Kokemäelle ja työllistyi kuntakokeilun avulla

Kokemäki kouluttaa ja osaa yhteishenkeä unohtamatta – Tutustu kaupungin oppilaitoksiin

Iiris muutti työn perässä Kokemäelle – ”Rekrytointia ei paljon näppärämmäksi voi tehdä”

Lue myös: