MainosKokemäen kaupunki

Kokemäen kaupunki on Satakunnan toinen – tutustu toimiin hienon tuloksen takana

Kokemäen kaupunki ylsi Suomen Yrittäjien järjestämässä Kuntabarometri-kyselyssä Satakunnan seitsemästätoista kunnasta toiseksi.

Hieno tulos on ennen kaikkea paikallisten yrittäjien ja kaupungin välisen vuoropuhelun tulosta. Kokemäen kaupunki on osallistunut aktiivisesti yritysyhdistyksen toimintaan ja yrittäjätaustaisella kaupunginjohtajalla on hyvät suhteet myös alueen suuriin yrityksiin. Kuvassa Satakunnan yrittäjien Markku Kivinen ja Heikki Kaplas sekä Juhani Seppälä, Marjatta Sutinen, Essi Piirojärvi ja Teemu Nieminen Kokemäen kaupungilta.


19.5. 10:39

Kokemäen kaupunki on odottanut kuntabarometrin tuloksia innokkaasti, sillä edellisien kahden vuoden takaisien tuloksien julkaisun jälkeen Kokemäen kaupunki teki päätöksen alkaa toimia järjestelmällisesti sen mukaisesti, että Kokemäen kaupunki profiloituu tulevaisuudessa yrittäjäystävälliseksi kunnaksi. Päätös on tuottanut tämän jälkeen myös tulosta, sillä kahden vuoden jälkeen kaupungin tulos on Satakunnan kuntien joukossa noussut yhdennestätoista toiseksi. Satakunnan kunnista Merikarvia tuli vertailussa ensimmäiseksi. Valtakunnallisestikin Kokemäen kaupunki ylsi alle 10 000 asukkaan kaupungeista kuudenneksi.

Yritysvaikutusten arviointi on kaupungilla lähes tapa ajatella ja osa monien päätösten suunnittelua.

Palaute on kunnille hyvin tärkeää, sillä näin kunnat osaavat arvioida omaa toimintaansa yrityksien näkökulmasta sekä kehittää omaa toimintaansa. Yrittäjäbarometrin tuloksista hyötyvät kaupungin lisäksi myös yrittäjäyhdistykset, sillä he voivat vastauksien perusteella suunnata aiempaa paremmin omaa vaikuttamistyötään kotikuntansa suuntaan.

Kokemäen kaupungilla tämän tuloksen eteen on työskennelty monella eri toimialalla. Kokemäki yli tuhannen toisen asteen opiskelijan koulutuskaupunkina on ylpeä saadessaan kouluttaa osaajia lukuisiin eri tutkintoihin kolmen toisen asteen oppilaitoksen kotikaupunkina. Kokemäellä sijaitsee kaupungin oman lukion lisäksi Sataedun koulutuskuntayhtymän ja Sasky-koulutuskuntayhtymän toimipisteet.

Yksi lukuisista kaupungin ja elinkeinoelämän yhteisistä tilaisuuksista.

Elinvoima yhtenä painopisteenä

Kaupunki on painottanut jo vuosia päätöksenteossaan yrityslähtöisyyteen, ja elinkeinoelämän tukeminen on huomioitu kaupungissa strategiatasosta lähtien. Elinkeinoelämän tukeminen useine alatavoitteineen on yksi Kokemäen kaupungin tuoreen strategian neljästä painopisteestä. Hieman ennen strategian vahvistamista Kokemäen kaupungissa aloitti toimintansa myös uusi elinvoimalautakunta, jonka toimivallan alle monet elinkeinoelämän yhteistyön teemoista kuuluvatkin.

Yhtenä asiana lautakunnan esityslistalla on ollut tämän kevään aikana kaupungin käyttämän päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnin mittariston uudistaminen. Kokemäellä yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa ei ole vain lomakkeisto, joka täytetään muodon vuoksi. Yritysvaikutusten arviointi on kaupungilla lähes tapa ajatella ja osa monien päätösten suunnittelua. Usein päätöksissä ei vain arvioida yritysvaikutuksia, vaan päätökset tehdään yrityksien edun tavoittelemiseksi.

Yritysmyönteinen infrastruktuuri

Mitä kaupunki sitten voi tehdä yrityksien toimintaedellytyksien parantamiseksi? Yrityksille suunnatut neuvontapalvelut hoitaa Kokemäen kaupungilla kuntaomisteinen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, joka toimii yrityksien tukena niin uusien yrityksien perustamisessa, laajenemisessa kuin omistajavaihdoksissakin. Tarvittaessa Prizztechin kautta saa apua tukien hakemiseen ja monista yhtiön hankkeista yritykset saavat tietotaitoa kasvuun, toiminnan uudistamiseen ja kehitykseen.

Kokemäen kaupungilla on tällä hetkellä kaavoituksessa monien yrityksien tarpeisiin vastaava alue, joka mahdollistaa lähes 17 hehtaarin verran rakentamispinta-alaa yrityskiinteistöjen rakentamiseen.

Yrityspalveluiden lisäksi kaupungin infrastruktuurin kehittämisen yritysmyönteisyydellä on suuri merkitys yritystoiminnalle. Kaavoituksella, liikenneyhteyksien suunnittelulla, lupahakemuksien sujuvalla käsittelyllä ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudella voidaan parhaimmillaan tukea elinkeinotoimintaa, kun taas pahimmillaan niillä voidaan hidastaa yrityksien kehittymismahdollisuuksia. Kokemäen kaupunki ylsi omassa sarjassaan valtakunnallisesti kärkisijoille infrastruktuurin yritysmyönteisyyden arvioinnissa tänä vuonna. Kaupungilla on tällä hetkellä kaavoituksessa yksi Satakunnan suurimmista yhtenäisistä yritysalueista.

Kokemäen kaupunki ja Merikarvian kunta saivat viime syksynä Satakunnan Yrittäjien järjestämässä yrittäjäystävällinen kunta -kyselyssä kunniamaininnan.

Yhteistyötä yli kuntarajojen

Vielä yksi palvelu, jolla kaupungit ja kunnat voivat auttaa yritystoimintaa, on kaupungin työllisyyspalvelut. Osaavan työvoiman saatavuus on kunnissa ikuinen haaste ja sen turvaamisella kunnat voivat taata yrityksille menestyksen rekrytoinnissa. Kokemäen kaupunki on yhdessä Ulvilan ja Porin kaupunkien kanssa mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jonka kautta kaupungit ovat ottaneet merkittävän osan julkisista työ- ja elinkeinopalveluista hoitaakseen.

Kokemäen työllisyyspalvelut ovat alueen edelläkävijöitä painottaen alueellisiin kasvokkain tuotettaviin palveluihin.

Kokemäellä kokemukset tästä reilun vuoden kestäneestä kokeilusta ovat olleet yksinomaan positiivisia. Tiivis yhteistyö kaupungin toimialojen ja erityisesti elinkeinopalveluiden kanssa ovat taanneet sen, että palveluita on saatu joustavasti ja matalalla kynnyksellä välitettyä niin asiakkaille kuin yrityksillekin.

Info

Kuntabarometri

  • Suomen Yrittäjät mittaavat kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista Kuntabarometri-kyselyssä (entinen Elinkeinopoliittinen mittaristokysely)

  • Nyt järjestetty kysely oli joukossaan kymmenes ja siihen vastasi 9 564 yrittäjää Suomen eri kunnista.

  • Kysely järjestetään joka toinen vuosi, ja kyselyn tarkoituksena on, että yrittäjät pääsevät antamaan palautetta omalle kotikunnalleen ja kertomaan, mitkä asiat kunnassa jo toimivat ja toisaalta, missä pitää vielä parantaa.

Lue myös:

Kokemäen kaupungin ilmasto-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan – Ohjelma tukee kaupungin uutta strategiaa

35 miljoonan muovikassin verran säästettyä muoviroskaa – Kestävää liiketoimintaa Kokemäellä

Kokemäen uusi yrityskeskittymä tuo töitä ja palveluita kaupunkiin

Lue myös: