MainosKokemäen kaupunki

Kiusaamisvapaa vyöhyke on jokaisen koululaisen oikeus – Lue, miten voit toiminnallasi olla mukana taistelussa koulukiusaamista vastaan

Koulukiusaaminen on noussut jälleen puheenaiheiksi kotona ja kouluissa lukuvuoden alkamisen myötä. Kokemäen kouluissa kiusaamisen vastaista työtä tehdään tehokkaasti monen vuoden kokemuksella ja moniammatillisella yhteistyöllä. Laadimme yhteistyöllä myös vinkit toimintatavoista muistettavaksi sekä kiusaamisen kohteeksi joutuneelle, että hänen lähipiirilleen.

Kiusaamistapauksille ei käännetä selkää, vaan kiusaaminen katkaistaan heti koulun ja kodin yhteistyöllä, vakuuttavat kuraattori Tea Helin ja vs. rehtori Juha-Pekka Pihlman.


19.8. 8:05

Kouluvuosi pyörähti käyntiin myös Kokemäellä, mikä nostaa kodeissa ruokapöytäkeskusteluun arjen sujuvuuden rinnalle koulukiusaamisen. Keskustelimme koulukiusaamisesta Kokemäen yhteiskoulussa, jossa opiskelevat kaikki 7.–9.-luokkalaiset sekä osa 6.-luokkalaisista. Kaiken kaikkiaan 11.8. alkaneella lukuvuodella Yhteiskoulussa on 285 oppilasta.

”Tulkkilan koulun kuudesluokkalaiset käyvät koulunsa yhteiskoulussa. Tällä tavoin oppilaat pääsevät turvallisesti luokanopettajan johdolla tutustumaan yläkoulun maailmaan eikä siirtymä yläkoulun ainejohtoiseen opiskeluun tunnu niin vieraalta ja jännittävältä”, esittelee yhteiskoulun rehtori Juha-Pekka Pihlman.

Yhteiskoulun 8. luokalla opiskelevat Amanda Henttinen (vas.) ja Sofia Salovirta iloitsevat yhteiskoulun mukavasta ilmapiiristä. Heidän silmilleen, saati korvilleen ei ole kantautunut kiusaamistapauksia.

Juha-Pekalla on koulumaailmassa työskentelystä lähes 15 vuoden kokemus. Kiusaaminen on hänen mukaansa aihe, josta koulumaailmassa ollaan erittäin tietoisia ja josta puhutaan avoimesti koko ajan.

”Yhteiskoululla vallitsee hyvä ilmapiiri. Valtakunnallisella tasolla ajateltuna yhteiskoulu on pieni koulu, jossa opettajat tuntevat oppilaansa. Tällöin kiusaamistapaukset tulevat nopeasti tietoisuuteen ja opettajilla on herkemmin mahdollisuus puuttua siihen”, Pihlman kertoo.

Info

Mitä kiusaaminen on?

Kouluissa kiusaaminen voidaan määritellä seuraavasti: ”kiusaamista on se, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti vahinkoa ja pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua.” Kiusaaminen voi saada monia muotoja, esimerkiksi: sanallista, fyysistä, omaisuuteen kohdistuvaa ja epäsuoraa kiusaamista. Kiusaaminen voi tapahtua myös verkossa.

KISE-tiimi valvoo, puuttuu ja seuraa koulukiusaamista

Kokemäen Sivistyslautakunnassa on helmikuussa 2021 hyväksytty kaikkien Kokemäen koulujen kiusaamisen vastaiset suunnitelmat, jotka käydään lukuvuoden alussa koulun henkilöstön kanssa läpi sekä lähetetään tiedoksi myös oppilaiden koteihin.

”Yhteiset toimintaperiaatteet kouluissa ja kodeissa sekä yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa tapausten selvittämisessä ovat ehdoton avainasia, jotta kiusaamistilanteilta vältytään ja ne saadaan loppumaan”, Pihlman painottaa.

Kuraattori: ”Epäasialliseen käytökseen puututaan sataprosenttisesti.”

Yhteiskoulun opettajien lisäksi merkittävä rooli koulukiusaamisen ehkäisemisessä ja mahdollisiin kiusaamistapauksiin puuttumisessa on kiusaamisen selvittelytiimillä (KISE). Tiimi muodostuu kiusaamisen ehkäisemisen koordinaattorista ja kiusaamistapausten selvittelyyn valituista henkilöistä.

”Luomme kouluun vertaissuhteita tukevaa ja vuorovaikutuksen ongelmia ehkäisevää toimintakulttuuria, missä minkäänlainen toista loukkaava käytös ei ole hyväksyttyä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan sataprosenttisesti”, kertoo yhteiskoulun KISE-tiimin koordinaattorina toimiva kuraattori Tea Helin.

Kokemäen kaupungin nuorisotyöntekijän, Elina Poutasen, mukaan oppilaiden kokema kiusaaminen tapahtuu nykyisin entistä enemmän netissä ja sosiaalisessa mediassa, jonka vuoksi siihen on vaikeampaa puuttua.

Koulun toimintaperiaatteen mukaisesti heti kiusaamisepäilyn ilmetessä täytetään seurantalomake tapahtuneesta ja selvitetään toistuva ja tahallinen kiusaaminen. Toistuvat kiusaamistapaukset siirretään KISE-tiimin vastaaville opettajille keskusteltaviksi osapuolten kanssa. Kaikista yksilö- ja yhteiskeskusteluista tehdään kirjaukset sekä säilytetään mahdolliset todisteet, kuten some- tai tekstiviestit. Keskustelun tarkoituksena on tehdä selväksi, että kiusaaminen on koulun aikuisten tiedossa eikä se ole hyväksyttävää. Osallisten huoltajille tiedotetaan aina käydyistä selvittämiskeskusteluista ja tarvittaessa järjestetään heidän kanssaan yhteiskeskustelutilaisuus.

”Kiusaamistapausten havainnointia jatketaan vielä keskusteluiden jälkeen palaamalla asiaan säännöllisesti asianosaisten kanssa. Seuranta on koettu usein riittävän tehokkaaksi keinoksi kiusaamisen loppumiseen, jolloin ei tarvitse ryhtyä järeämpiin ratkaisukeinoihin”, Pihlman lisää.

Oppilaita osallistetaan koulun toimintakulttuurin rakentamiseen

Kiusaamisselvittelyissä oppilaat ovat tärkeässä asemassa, sillä he voivat auttaa kiusaamisen selvittelyssä. Oppilaita kannustetaan kertomaan havaitsemastaan tai kohtaamastaan kiusaamisesta. Kokonaisvaltaisesti koulussa pyritään luomaan hyvinvoiva ilmapiiri, joka ehkäisee kiusaamista.

Yhteiskoulun välintuntialue on laajennettu viime vuonna valmistuneelle skeittiparkille ja takana näkyvälle urheilukentälle.

”Hyvinvoivan ilmapiirin luomiseksi olemme joustaneet tietyissä koulun säännöissä ja antaneet positiivisia vapauksia, jotta oppilaat kokevat viihtyvänsä koulussa paremmin”, Pihlman esittelee.

Alkaneella lukuvuodella yhteiskoulun välituntialue on laajennettu kattamaan skeittiparkin alue sekä uimahallin viereinen urheilukenttä. Lisäksi koulun vanhanaikainen sääntö siitä, ettei välitunnilla saa oleskella koulun katoksessa muulloin kuin vesisateella, on kumottu.

”Haluamme antaa oppilaille omaa tilaa ja tarjota mahdollisuus liikkumiseen. Välituntipiha on saatettu aiemmin kokea turhan ahtaaksi ja tunne tuottaa levottomuutta, joka voi olla ponnahduslauta purkamaan pahaa oloa kanssaihmisiin”, Pihlman kertoo.

Koulussa järjestetään oppilaille hyvinvointikyselyitä, joissa kartoitetaan oppilaiden kokemuksia kiusatuksi tulemisesta, kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Seuraamista tukevat myös terveydenhoitajan kyselyt terveystarkastusten yhteydessä.

Info

Koulukiusaamisen ehkäisemisen muistisäännöt koteihin

  • Koulukiusaamisesta tulee aina rohkeasti kertoa koulun aikuiselle, jolloin kivi kiusatun harteilta siirtyy selvitystyön aloittavalle vastuuhenkilölle.

  • Kiusaamisen kohteeksi joutunutta oppilasta tulee tukea ja muistuttaa, ettei kiusaaminen ole tämän syytä.

  • Oppilaan itsetunnon vahvistamisella on tärkeä osa kiusaamiskokemuksen ehkäisyssä. Itsetuntoa vahvistavat muun muassa kannustaminen, kehuminen ja osallistaminen mielekkäisiin harrastuksiin. Yhteiskoulussa luokan omalla tunnilla puhutaan tunnetaidoista sekä luodaan omatuntoa ja ryhmähenkeä.

Lue myös:

Heittäydy turistiksi Kokemäellä ja vietä ainutlaatuinen staycation – testaa ainakin nämä 10 aktiviteettia

Frisbeegolfia pelataan yhä enemmän – Kokemäellä on paljon uusia harrastajia

Postikorttimaisemat, kalasääski, kesäkahvila – ja kolme muuta hyvää syytä lähteä kesäpäivänä joelle

Lue myös: