MainosKokemäen kaupunki

Kokemäen tekninen johtaja: Vihreä siirtymä vaatii ongelmanratkaisukykyä ja moniammatillisuutta

Kokemäen kaupungin teknisellä toimistolla kulunut vuosi on ollut kehittävä, toimelias ja innovatiivinen. Näin kuvailee tekninen johtaja Markus Virtanen, jolle työvuosia kaupungin palveluksessa kertyi helmikuussa mittariin 20. Niistä viimeisimmät 15 ovat vierähtäneet nykyisessä johtovirassa.

Kokemäen kaupungin tekninen johtaja Markus Virtanen summaa kuluneen vuoden olleen kehittävä, työn täyteinen ja innovatiivinen.


Kulunut vuosi on ollut teknisellä osastolla erittäin työn täyteinen.

”Kyllähän teknisen osaston ajankäyttöä tänä vuonna on hallinnut isosti Kirkkokallion teollisuusalue. Alueen suunnittelu ja teknisten ratkaisujen miettiminen ovat vieneet valtavasti aikaa suunnittelijoilta sekä osastomme henkilöstöltä. Asemakaavojen laatiminen, alueen isojen hulevesimäärien hallinta sekä kunnallistekniikan suunnittelu mainittakoon isoimpina suunnittelutöinä”, Virtanen kertoo.

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia

Teknisen osaston vuotta on perinteisesti ohjannut teknisen- ja ympäristölautakunnan hyväksymä talousarvion käyttösuunnitelma. Alkuvuoden toimenpiteitä muistellessa ajatuksiin nousevat katusuunnitelmien hyväksymiset.

Katujen rakentamiseen ja suunnitteluun varatuista määrärahoista siivunsa vei Sonnilantien ja Voimakadun yhdistävä ”Krootilan baana” -hanke, jossa uutta kevyen liikenteen väylää on rakennettu 760 metriä.

”Alkuvuoden mieleenpainuva hetki oli, kun hankkeen toteuttamiseen myönnettiin valtionavustusta 131 000 euroa. Satakuntalaisella pessimistisellä asenteella avustuksille ei osaa arvioida kovin suurta todennäköisyyttä”, Virtanen naurahtaa.

Sonnilantien ja Voimakadun yhdistävään kevyen liikenteen väylään myönnettiin valtionavustusta 131 000 euroa. Lokakuussa työmaalla viimeisteltiin pohjatöitä.

Kirkkokallion alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin rakentamalla Katilantie ja alkuosa Teollisuustien jatkosta. Lisäksi kaupungin vuoden 2022 talousarviossa Haapionkadun liikekeskuksen alueen rakentamiseen varattiin kuluvalle vuodelle 60 000 euroa.

”Liikekeskusalueen liittymiin ja kevyen liikenteen väyliin tehtiin kesällä pieniä muutoksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Alueen risteykset kohdennettiin vastatusten ja kevyen liikenteen väyliä erotettiin selkeämmäksi. Lisäksi työmaalla uudistettiin myös Kokemäen Vesihuolto Oy:n tarpeisiin vesijohtoja ja viemäreitä”, Markus kertaa.

Kevyen liikenteen turvallisuutta parannettiin myös Vuolletien risteysaluetta selkeyttämällä ja Käräjätien suojatien muutoksella.

Kunnossa- ja puhtaanapidolla pidetään kaupungin palvelut toiminnassa

Kaupunginviraston rakennustoimiston ovista kulkeminen on Markukselle luontaista, sillä työvuosia kaupungin palveluksessa kertyi mittariin helmikuussa pyöreät 20.

Teknisen osaston vastuualueisiin kuuluu muun muassa katujen, teiden ja puistojen kunnossa- ja puhtaanapito sekä kaupungin omistamien rakennusten ylläpito.

”Katujen kunnossapidon laatutasosta Kokemäki on useina vuosina saanut kiitosta ja suuri kiitos kuuluukin työntekijöillemme ja urakoitsijoille”, Markus kiittelee ja jatkaa: ”Henrikinhovin viilennysurakka valmistui joulukuussa. Ilmanvaihtojärjestelmään lisättiin jäähdytyspatterit, joilla sisälämpötilaa saadaan laskettua ja sisäilma on kuivempaa lisäten mukavuutta asumiseen ja työskentelyyn kesähelteillä.”

Vuoden vaihtuminen on käsillä ja teknisen osaston ensimmäiset työmaat ovat jo tiedossa.

”Skaffarinkadun hulevesilinjan uusimisen urakoitsija valittiin juuri ja työt alkavat vuoden alkupuolella.”

Teknisen osaston ajankäyttöä on kuluvana vuonna hallinnut isosti Kirkkokallion teollisuusalue. Syyskuussa valmistui Katilantien ja Teollisuustien jatkon alkuosan urakka.

Mitä muuta on odotettavissa vuodelta 2023?

”Kirkkokallion alueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu heti, kun asetetut ehdot täyttyvät. Lisäksi ensi vuonna kuntien yhteisesti perustama jäteyhtiö aloittaa toimintansa, mikä sinällään ei käytännössä näy kuntalaisten arjessa. Strategian mukaista vihreää siirtymää edistetään toiminnoillamme”, Markus vastaa.

”Olen erittäin tyytyväinen kaikkeen siihen, mitä tänä vuonna olemme saaneet aikaan. Säpilän vedenottamon käyttöönotto jää tältä vuodelta erityisesti mieleen. Nyt välipäivät hengähdetään vielä ennen ensi vuoden haasteita. Toivotan kaikille rakentavaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2023!”

Lue myös:

Kaupunginjohtaja: Kokemäen kaupungin talous vakaalla pohjalla

Huumorilla ja rakkaudesta lajiin: Mika tietää, mitä myy eikä aikaile toimituksissa – parhaimmillaan kodinkone odottaa jo kotiportilla, kun asiakas palaa kauppareissulta

Kokemäki on Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta¨

Lue myös: