MainosKokemäen kaupunki

Kokemäellä kuntalaisten hyvinvointia edistetään laaja-alaisella yhteistyöllä

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on yksi Kokemäen kaupungin keskeisistä tehtävistä. Vaikka hyvinvointityötä onkin tehty aina, on laaja-alaisen hyvinvointityöryhmän työpanos kuntalaisten hyväksi suunnitelmallista ja mitattavaa.

Lähteenmäen koulun rehtori Elina Kankaanpää esitteli laaja-alaiselle hyvinvointityöryhmälle Satasairaalan lapsen painopolku -työryhmän toimintaa ja tavoitteita.


27.1. 13:38

Kokemäen kaupunginhallituksen nimeämä laaja-alainen hyvinvointityöryhmä on avainasemassa edistämässä hyvinvointia Kokemäellä. Hyvinvointityöryhmä koostuu luottamushenkilöistä, asiantuntijoista ja poikkihallinnollisesti viranhaltijoista.

”Vaikka työ hyvinvoinnin saralla on loppumaton, välitavoitteiden saavuttaminen ja toimenpiteiden onnistuminen motivoivat päättäväisesti jatkamaan sekä kehittämään toimintaa, jossa tärkeää on moniääninen ja ammatillinen yhteistyö”, arvioi Kokemäen kaupungin sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä.

Laaja-alainen hyvinvointityöryhmä valmistelee valtuustokaudelle hyvinvointisuunnitelman, jossa kuvataan hyvinvointityön painopistealueet ja vuosittaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Tällä valtuustokaudella ensimmäiseksi painopisteeksi on valittu liikkuvan elämäntavan ja terveellisten ruokatottumusten tukeminen. Tavoitteemme on muun muassa kehittää lähiliikuntapaikkoja, tuoda esiin paikallisia harrastusmahdollisuuksia, lisätä ohjattua liikuntaa opinpolkuun sekä edistää kuntalaisten terveellisiä ruokatottumuksia”, Leena esittelee.

Kokemäen kaupungin sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä toimii laaja-alaisen hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana. Puheenjohtajuus siirtyy syyslukukaudella hänen seuraajalleen sivistys- ja hyvinvointijohtajalle.

Hyvinvointisuunnitelman vuoden 2022 vuosiraportti kertoo, että monia tavoitteita Kokemäellä on vuoden aikana edistetty.

”Vuosittain loppukesästä ilmestyy Kokemäen kaupungin harrastekalenteri, joka koostuu kansalaisopiston ohjelmasta ja harrastepalveluja tuottavien seurojen informaatiosta. Harrastekalenterista näkee kätevästi, millaisia kursseja, missä ja milloin on tarjolla. Lisäksi on aloitettu muun muassa lähiliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman laatiminen. Liikuntapuiston monitoimikentän osalta on tehty tarvekartoitus, joka toimii jatkosuunnittelun pohjana”, Leena kertoo.

Tehtävänä mielenterveyden edistäminen

Toinen laaja-alaisen hyvinvointityöryhmän valitsema painopistealue kuluvalle valtuustokaudelle on mielen hyvinvoinnin tukeminen.

”Mielenterveyden haasteiden osuus suomalaisten tautitaakasta on jo pidempään ollut kasvussa ja monien psyykkistä rasittuneisuutta on lisännyt osaltaan myös koronapandemia. Tavoitteina Kokemäellä on mahdollistaa kolmannen sektorin toimintaa mielen hyvinvointiin liittyen sekä tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia kuntalaisia”, kertoo sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Sanna Kuhlman.

Mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa sosiaaliset suhteet sekä yhteenkuuluvuuden tunne.

”Toimenpiteinä näiden vahvistamiseen on Kokemäellä aloitettu esimerkiksi ikäihmisten hyvinvointikaveritoiminta, avoimen päiväkotitoiminnan kehittäminen sekä koulutetaan henkilökuntaa tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Lisäksi nuorisotyöntekijät tekevät tärkeää työtä kohtaamalla nuoria kouluaikaan koulukeskuksella ja tiettyinä iltoina nuorisotilalla”, Sanna jatkaa.

Kokemäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marjatta Sutinen pohtii, miten työryhmän tekemää työtä hyvinvoinnin edistämiseksi saadaan nostetuksi entistä paremmin esille.

Kokemäellä työtä hyvinvoinnin esiin nostamiseksi kaikissa ikäryhmissä kehitetään pitkäjänteisesti ja osallistamalla.

”Toivomme lisää näkemyksiä ja ehdotuksia kuntalaisilta, järjestöiltä, yhdistyksiltä ja muilta kolmannen sektorin edustajilta miten voimme yhdessä edistää hyvinvointia Kokemäellä. Matalan kynnyksen liikuntaryhmiä on toivottu. Toiveiden pohjalta ideoitiin kansalaisopistolle esimerkiksi ulkoiluillat, joiden jatkoksi kansalaisopistossa käynnistyy keväinen lenkkiryhmä huhtikuussa”, Leena ja Sanna kannustavat.

Laaja-alaisen hyvinvointityöryhmän jäsenet löytyvät Kokemäen kaupungin verkkosivuilta.

Vinkki

Oman hyvinvoinnin check-list

Päivittäinen liikunta – tutustu harrastekalenterin tarjontaan

Mielekästä tekemistä – kansalaisopistossa on kurssikavereita

Riittävä lepo – terve aikuinen tarvitsee noin 7–8 h unta

Monipuolinen ravinto – suuri merkitys jaksamiseen ja mielialaan

Sosiaaliset suhteet – toisen tuki auttaa ja puhuminen purkaa stressiä

Lue myös:

Kokemäellä rakennetaan vihreän teollisuuden tulevaisuutta

Kokemäen tekninen johtaja: Vihreä siirtymä vaatii ongelmanratkaisukykyä ja moniammatillisuutta

Kaupunginjohtaja: Kokemäen kaupungin talous vakaalla pohjalla

Lue myös: