Miten voivat sotealan yksin- ja mikroyrittäjät? - Satakunnan yrittäjät - Sydän-Satakunta
MainosSatakunnan Yrittäjät

Miten voivat sotealan yksin- ja mikroyrittäjät?

Merenrannalla kasvava mänty on punonut juurensa syvälle kallioon, jotta myrskyt eivät sitä kaataisi. Kuten tuo vahva mänty tuulessa, moni yrittäjä taistelee tällä hetkellä pystyssä pysymisestään. Covid-19 on muuttanut maailmaa monella tapaa ja kukaan ei tiedä miten kauan tämä tilanne jatkuu. Sote-yrittäjät ovat jo vuosia eläneet epävarmuudessa sote-uudistuksen tuomista muutoksista. Vai tuoko se muutoksia yrittäjien toimintaan? Monet kysymysmerkit leijuvat ilmassa ja rasittavat yrittäjää ja hänen hyvinvointiaan.


22.4. 6:00

Kotiin vietävien palveluiden yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvointiin liittyvässä kehittämisprojektissa selvitettiin syksyn 2020 aikana yrittäjien hyvinvointia tukevia ja haastavia asioita. Kansallisesti ja kansainvälisesti kohderyhmän yrittäjien hyvinvointia on tutkittu vielä vähän, vaikka alan yrittäjyys on ollut selkeässä kasvussa viime vuosien aikana.

Sosiaalihuollon avopalveluiden tuottajiksi oli 2018 rekisteröitynyt reilut 2100 palveluntuottajaa. Kaikista sotealan yrityksistä on mikroyrityksiä, eli alle 10 henkilöä työllistäviä, hieman alle 95 prosenttia.

Tutkimuksissa nousee esille, että moni alalle lähtevä yrittäjä on jo tehnyt työuraa erilaisissa organisaatioissa, joissa työ on tuntunut kuormittavalta. Heillä on ollut kova halu käyttää laajaa osaamistaan asiakkaidensa parhaaksi ja he ovat kokeneet, että yrittäjänä heillä on siihen paremmat mahdollisuudet.

Kotiin vietävien palveluiden yksin- ja mikroyrittäjät ovat yrittäjinä sitoutuneita työhönsä, ja heille syntyy helposti luottamussuhde asiakkaan kanssa. Asiakas turvautuu tuttuun ammattilaiseen, jotta pärjää kotonaan pitkään.

Mitkä asiat sitten eniten aiheuttavat stressiä tai koetaan omaa hyvinvointia haastavana?

Pitkät työpäivät. Niistähän yrittäjät tunnetaan. Vastaajista yli 51 tunnin työviikkoja teki 24 prosenttia yrittäjistä, ja 14 prosenttia vastaajista ei ollut pitänyt lainkaan lomaa viimeisen vuoden aikana. Mistä nämä pitkät työpäivät ja vähäiset lomat sitten johtuvat? Tämä olisikin mielenkiintoinen aihe seuraavaksi tutkimukseksi.

Tutkimuksien mukaan yli 50 tunnin työviikot lisäävät riskiä sairastua työuupumukseen, eli tämä on tärkeä aihe. Mitä muuta? Lainsäädäntö, kilpailutukset, raportoinnit ja taloudelliset ongelmat lisäävät tutkimuksien mukaan stressitekijöitä.

Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia koki lainsäädännön stressaavan. Yhtenä syynä nähdään pitkittynyt sote-uudistus. Uudistuksen yhteydessä tehdään paljon lainsäädännöllisiä muutoksia ja näissä uudistuksissa mukana pysyminen on haasteellista. Epätietoisuus siitä, onko nyt tehnyt kaikki niin kuin pitää, lisää stressitekijöitä. Myös korona on nostattanut mm. seuraavanlaisia ajatuksia:

” Kotihoidossa(kin) tulee huomioida suojautuminen uudella tavalla. Suojaimien yms. jatkuva vaihtaminen on osin haastavaa ja raskasta kun varsinaisia työtiloja ei ole, vain oma auto.”

” Järkyttävän stressaavaa pelätä tartuntaa ja sen viemistä asiakkaille ja yrityksen kaatumista pelkään myös.”

Miten sitten tukea yrittäjää?

Yrittäjät, niin kuin me kaikki, tarvitsemme tukea ympäriltämme. Ystävät, kollegat, järjestöt ynnä muut sellaiset verkostot auttavat yrittäjää jaksamaan. Isompi ongelma, joka aiheuttaa sote-alalla haastetta ovat sijaiset. Mistä löytää sijainen sairastumisen ja loman ajaksi?

Erilaiset henkilöstövuokrausyritykset ja yrittäjien keskenään tekemä yhteistyö auttaa tässä monesti. Alan hinnoittelu voi kuitenkin nousta esteeksi sijaisen palkkaamiseen.

Ja jälleen päästään lainsäädäntöön. Se on monimutkainen ja pakollinen, mutta tarpeellinen. Tarvitaan enemmän erilaisia koulutuksia, miten alan lainsäädäntöä tulee tulkita. Pienyrittäjällä on harvoin varaa pitää omaa lakihenkilöä selvittämässä, onko kaikki pykälät tullut täytettyä ja näitä pykäliä sotealalta löytyy.

Mutta ennen kaikkea yrittäjän tulee osata kuunnella itseään ja johtaa itseään.

Apua on uskallettava pyytää, kun siltä tuntuu. Yksi hyvä keino on löytää itselleen mentori, joka sparraa, kun omat keinot eivät riitä. Kurkkaa esimerkiksi www.mentorisi.fi olisiko siellä sinulle hyvä mentori.

Ja Hei Sinä sote-yrittäjä tein sinulle huoneentaulun. Muistuttamaan Sinua, että olet tärkeä ja teet tärkeää työtä! Tauluun on kerätty vinkkejä ajanhallintaan ja sote-yrittäjän vuoteen.

Kehittämisprojektin yhteydessä tehtyyn kyselyyn vastasi 21 yrittäjää. Vastaukset olivat linjassa muiden alan tutkimuksien kanssa.

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan kaikista yrittäjistä 23 % kokee työkykynsä hyväksi. Sote-yrittäjät ovat hyvinvoinnin ammattilaisia, mutta itsestään huolehtiminen voi silti unohtua. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä terveydentilansa koki hyväksi 50 %.

Kehittämistyö tehtiin osana kirjoittajan opintoja ja toimeksiantajana toimi Satakunnan Yrittäjät.

Lue myös: